Založte krúžok programovania

Založte krúžok programovania

Chcete, aby vaše deti vedeli programovať? Chcete mať o 10 rokov mladých programátorov vo firme? Založte krúžok programovania na základnej škole. Ináč tu bude programátorov menej ako šafránu.

Poskytneme vám postup "Ako na to" aj učebné materiály.

Pokles záujmu o programovanie

Zdá sa mi, že záujem o programovanie medzi žiakmi a študentami na Slovensku nerastie. Aj tu kopírujeme trend zo Západu, kde sú právo a medicína atraktívne povolania pre najlepších študentov a preto napr. vo vývojovom centre Google v New Yorku len ťažko nájdete rodeného Američana.

Šanca, že sa z niekoho stane kvalitný programátor po skončení vysokej školy, ak dovtedy neprogramoval, je minimálna. Začať programovať na vysokej škole je už neskoro, tam svoj drahocenný čas potrebujete využiť na získanie pokročilých znalostí, nie na učenie sa základov. Navyše, ak neprogramujete na strednej škole, pravdepodobne si ako ďalšie štúdium nevyberiete informatický smer.

Keď porovnám nerastúci záujem o programovanie s rastúcim množstvom softvéru a hardvérových zariadení, ktoré sú programovateľné, vychádza mi len jedno: že dopyt po programátoroch výrazne preváži ponuku.

Informatika a programovanie majú málo spoločného

Mnohí sa možno ohradia, že preháňam. Veď každé dieťa, žiak a študent vie ovládať počítač, smartfón alebo televízor oveľa lepšie, než my rodičia, čo vyvoláva pocit, že tomu rozumejú. Je to však podobný rozdiel, ako vedieť šoférovať auto (a občas do neho doliať olej) a vedieť ho opraviť (prípadne navrhnúť alebo vyrobiť).

Naše deti síce majú deväť rokov informatiku ako povinný predmet, avšak jeho náplň je prevažne o používateľskom ovládaní počítača a vybraných kancelárskych softvérov. Programovaniu sa tam venuje minimálne. Podľa toho, čo vidím doma na svojich troch školopovinných deťoch, je informatika v súčasnej podobe ďalší zbytočný predmet.

Waterfall je nanič aj vo vzdelávaní

Tento problém je typický pre naše štátne školstvo: niekto vymyslí novú "dobrú" vec, ktorú nemá kto učiť, pretože učiteľov nezaplatí. Naviac len málo učiteľov, ktorí učia informatiku, vie programovať a študentov didaktiky informatiky, ktorí programovať vedia, je takisto málo a ich počty klesajú. Tým pádom tu nemá kto, a ani nebude mať kto programovanie na základných školách učiť. Samozrejme, je zopár výnimiek, no elita v niekoľkých výberových stredných školách nestačí.

Centrálny prístup zhora dole je neefektívny ako vo vzdelávaní, tak ako aj v softvérových projektoch. Takmer všetkým vo vývoji SW je zrejmé, že "waterfall" prístup nefunguje a jeho výsledkom sú omeškané, predražené a z veľkej časti nepoužiteľné SW aplikácie. Moderný je agilný prístup, kde je tím malý, cieľavedomý, plánuje a postupuje po týždňoch.

Krúžok programovania ZŠ Dubová

Agilný krúžok programovania

Agilne sme pristúpili ku krúžku programovania pred rokom aj my. Motivácia bola jasná: rozbehnúť krúžok programovania na základnej škole, kam chodia moje deti.

Nevyznám sa v didaktike informatiky a nemal som ambície ani čas viesť krúžok sám. Preto mi známy z Katedry didaktiky programovania na FMFI UK doporučil šikovného študenta, s ktorým cez prázdniny pripravili základné osnovy a vybrali vhodný programovací jazyk. Medzitým som dohodol na základnej škole, že tam rozbehneme krúžok programovania, a objednal zopár knižiek o programovaní pre deti. V septembri sme dohodli termín, spropagovali krúžok medzi žiakmi a začali. Postupne po týždňoch vedúci pripravil ďalšiu hodinu ušitú pre deti a súčasne materiály zverejňoval online na webe Krúžku programovania ZŠ Dubová.

Krúžok stále funguje, deti tam chodia radi, programujú najmä zaujímavé hry. Pokračujeme aj v ďalšom školskom roku. A ponúkame vám svoje skúsenosti aj s kompletnými podkladmi, aby ste mohli rozbehnúť vlastný krúžok programovania.

Ako na to?

  1. Nájdite základnú školu. Potrebujete počítačovú učebňu aj žiakov. Nájdite učiteľa, ktorý má na starosti počítačovú učebňu a spoločne navrhnite krúžok vedeniu školy. Ideálne, ak učiteľ bude aj koordinátorom krúžku na ZŠ. Kedy? V poslednom štvrťroku, aby ste na poslednom rodičovskom združení v júni mali všetko predbežne dohodnuté a mohli krúžok propagovať.
  2. Nájdite vedúceho krúžku. Učiteľa, študenta alebo programátora. Nepodceňujte jeho pedagogické schopnosti.
  3. Dohodnite odmenu pre vedúceho krúžku. Žiaci majú krúžok zadarmo, vedúceho však musíte zaplatiť. Možno budete mať šťastie a nájdete niekoho, kto to spraví dobrovoľne. Väčšinou to budete musieť zaplatiť. Odmena je často aj dobrý záväzok, najmä pre pravidelnú činnosť, akou je krúžok. V odmene by mal byť zaplatený nielen samotný čas na krúžku ale najmä príprava. Myslite aj na čas strávený cestovaním kvôli jednej vyučovacej hodine. Preberte s učiteľom, ktorý bude koordinátorom krúžku, možnosti odmeňovania pre vedúceho krúžku, prípadne nájdite sponzora. Zopár sto eúr na školský rok by nemal byť problém.
  4. Napíšte informačný list krúžku. Zhrniete v ňom obsah krúžku, aj kto bude mať čo na starosti. Je to oficiálny dokument pre vedenie školy. Náš informačný list je súčasťou účebných materiálov, ktoré nájdete nižšie.
  5. Spropagujte krúžok. Informačný list je dobrý základ pre propagáciu. Spropagujte krúžok osobne na rodičovskom združení (ideálne na poslednom a prvom v školskom roku - v júni a septembri). Kľudne pripravte aj leták na školskú nástenku.
  6. Vyberte termín krúžku. Začiatkom septembra nastane boj o termíny. Krúžkov je veľa, termínov málo. Piatok nie je vhodný, neskoro popoludní tiež nie, ideálne okolo druhej - pol tretej, aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu detí. Ak bude vedúcim krúžku študent vysokej školy, budete čakať na začiatok semestra, ktorý je zvyčajne v polovici septembra. Výber termínov bude vtedy už obmedzený.
  7. Naštudujte učebné materiály. K dispozícii máte naše kompletné učebné materiály pre krúžok programovania, vrátane úloh a ich riešení v zdrojovom kóde v Scratchi. Počas prípravy krúžku sme testovali aj LMS nástroje na online podporu vzdelávania, rozhodli sme sa pre Eliademy, kde sa musíte najprv zaregistrovať, čím získate prístup ku všetkým podkladom. UPOZORNENIE! Učebné materiály sú určené len na bezplatné vdelávanie žiakov. Pri použití týchto materiálov uveďte vždy autorov, názov a webovú adresu použitých materiálov. Akékoľvek použitie materiálov na komerčné účely vrátane žiakmi platených krúžkov je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu autorov!
  8. Pošlite e-mail. Po niekoľkých týždňoch mi napíšte e-mail. Zaujímajú ma vaše skúsenosti.
  9. Zdieľajte ďalej. Napíšte kolegom, známym a kamarátom e-mailom, cez Facebook, cez Twitter, ak sa vám krúžok programovania páči.
  10. Nezabudnite na odmenu pre deti. Deti budú mať radosť z každého funkčného programu. Určite ich však poteší pekný vytlačený certifikát (TIFF 3,83MB) absolventa krúžku alebo iná odmena na konci školského roka.

Krúžok programovania ZŠ Dubová certifikát

Čo ďalej a čo inde?

Scratch sme vybrali po zrelej úvahe, okrem iného bola pre nás dôležitá dostupnosť programovacieho prostredia u žiakov doma bez potreby kupovať softvér. Scratch je navyše progresívny, vo verzii Scratch2 obsahuje aj bloky a ďalšie vylepšenia. Pribúda aj literatúra s inšpirativnými príkladmi pre deti, najmä vo forme hier.

Z rovnakej dielne ako Scratch je aj MIT App Inventor na vývoj mobilných aplikácií, ktorý môže byť vhodný na pokračovanie výuky. Ďalším možným rozšírením programovania o ovládanie hardvéru je cenovo dostupný Raspberry Pi, na ktorom beží nielen Scratch ale aj Python, vhodný pre starších žiakov. Lego Mindstorms je už klasikou pre mladých záujemcov o robotiku, aj keď je to cenovo exkluzívna hračka.

Programátorske krúžky na Slovensku majú dlhú tradíciu a nie je sme jediní organizátori. Snažíme sa pomôct rozšíriť programovanie na základných školách, čo má svoje špecifiká, keďže didaktika programovania pre žiakov základných škôl je ešte v plienkach. Dlhé roky funguje na Slovensku FIRST LEGO League pre záujemcov o programovanie LEGO robotov, Imagine Logo Cup a rozbieha sa Scratch Cup. Mnohé Centrá voľného času aj školy organizujú vlastné programátorské krúžky. Do vzdelávania žiakov ZŠ sa pustili aj chalani z Learn2Code.

Poďakovanie

Ďakujem deťom z krúžku na ZŠ Dubová za snahu a predovšetkým Ľubošovi Jarošovi za vedenie krúžku, prácu a čas, ktorý venuje vzdelávaniu detí. Učiteľovi Ľubomírovi Czannerovi a riaditeľovi Dušanovi Kováčikovi zo ZŠ Dubová ďakujem za podporu, Mišovi Winczerovi z Katedry základov a vyučovania informatiky FMFI UK za metodickú pomoc, Braňovi Kaánovi za logo, Daliborovi Jakušovi za inšpiráciu, a ľuďom z MIT za Scratch a ďalšie vzdelávacie aktivity.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.