DIY Logo

DIY Logo

Tvorba loga je náročné zadanie, ktoré si vyžaduje veľa času analýz a hlavne profesionálny prístup. Ideálne je nechať si vypracovať logo zároveň s firemnou identitou vo firme, ktorá sa zaoberá len touto problematikou. Keďže sa ale často stretávame s tým, že zákazníci by si radi nechali u nás urobiť logo v rámci dizajnu stránky, prípadne nemajú na profesionálne logo financie a nechávajú si ho robiť „na kolene”, tu je zopár jednoduchých tipov, na čo si dať pozor. Tento článok je určený pre začínajúcich grafikov a pre tých, ktorí s tvorbou loga nemajú skúsenosti, no napriek tomu niekedy musia takéto zadanie riešiť. Cieľom nie je popísať problematiku na „high level“ úrovni, ale informovať o základných pravidlách pre vytvorenie použiteľného loga. 

 

Pri logu viac ako hocikde inde platí, že „menej je viac“. Prečo je to tak?

1. Logo musí byť ľahko zapamätateľné

Z loga nemusí byť nevhnutne na prvý pohľad jasné, čím sa firma zaoberá. To, čo je pri logu dôležité, je, aby bolo ľahko zapamätateľné. Ak ho pozorovateľ uvidí niekoľkokrát v kontexte s konkrétnou firmou, vybaví sa mu neskôr konkrétna firma, aj bez toho, aby videl sprievodný popis, či reklamu. Čím je logo zložitejšie, tým je proces „zapamätávania“ dlhší. Aj postupom času vývoj väčšiny značiek smeruje od zložitejšieho k jednoduchšiemu. Napríklad (obr. 1):

logo simplification

2. Logo musí byť použiteľné viacerými spôsobmi

Logo sa bude používať rôznymi spôsobmi. Musí vyzerať dobre v malom prevedení, na vizitke, vytlačené na veľkom plátne, na hlavičkovom papieri, ale aj v čiernobielom, alebo „grayscale“ variante. Každý koncept loga, ktorý vytvoríme si vždy predstavme vo všetkých možných formách.

 

Ako postupovať, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok?

1. Vyhnime sa príliš detailnému spracovaniu

Nenamáhajme sa s detailami. Vyhoďme textúry, gradienty a drobné prvky. Logo pozorovateľ vníma periférne ako celok a v priebehu krátkeho času, ktorý je ochotný mu venovať, prijme len základnú informáciu o tvare a farbe. Čím bude logo zložitejšie, tým menej utkvie v pamäti.

2. Font robí veľa

Niektoré logá sú vytvorené len pomocou špecifického fontu. Toto je dobrá cesta, ktorá jedným dychom podáva textovú informáciu o názve firmy a grafickú informáciu o vizuále značky. Jeden z najznámejších príkladov takéhoto typu loga je logo firmy Coca-Cola. Je dobré, ak štýl fontu nejakým spôsobom odráža odvetvie, ale treba sa vyhnúť príliš jemným a málo výrazným typom. Používajme jeden maximálne dva fonty.

3. Ak zobrazujeme reálne objekty, zjednodušujme

Pri menších firmách s úzkym okruhom sortimentu sa dá logo spracovať jednoduchým opisným spôsobom. To znamená, že priamo v grafike vyjadríme, čím sa firma zaoberá. Napríklad strechári môžu mať v logu striešku, predajňa ovocia jablko (nie nahryznuté :) a podobne. Stále ale musíme dávať pozor, aby bola grafika čo najjednoduchšia. Snažme sa čo najviac štylizovať a zjednodušovať. Samozrejme pri zjednodušovaní sa stáva, že logo stratí na originalite. S tým musíme počítať, pretože vytvoriť jednoduché a zároveň originálne logo je ťažký oriešok a pravdepodobne sa pri tom zapotíme.

4. Používajme symboliku

Namiesto "opisnej" grafiky, môžeme použiť jednoduché symboly a piktogramy. Práca so symbolmi opäť nie je jednoduchá, ale keď sa v určitom odvetví pohybujeme, mali by sme približne poznať farebnú a tvarovú škálu, v ktorej je zaužívané naše odvetvie vizuálne komunikovať. Každá oblasť má svoju špecifickú zobrazovaciu "paletu", na ktorú sme zvyknutí a z nej môžeme načerpať prvú inšpiráciu. Nejde o "kopírovanie", ale o to, že na základe archetypálnej typológie platia určité všeobecné pravidlá ako konkrétne farby, tvary a ich kombinácie pôsobia na ľudí na podvedomej rovine, akú informáciu podávajú, a teda pre aké oblasti sú typické. Inšpiráciu berme len ako odrazový mostík, špecifiká našej firmy môžu výslednú grafiku posunúť do úplne inej roviny.

5. Vytvorme si dizajn manuál

Dajme si po dokončení loga ešte prácu na dizajn manuále, ktorý bude definovať, ako sa za ktorých okolností bude logo používať. Zhrňme si všetky možné formy, v ktorých môže byť zobrazené a určime tvorcom mantinely. Zadefinujme, voľný priestor okolo loga, ošetrime ako sa bude logo používať na rôzne tmavých pozadiach, v malom i veľkom prevedení, na webe aj v printovej forme, v čiernobielom aj grayscale variante.   

 

Na záver malá inšpirácia ako pri tvorbe značky postupujú špecializované firmy 


Samotnej tvorbe značky na profi úrovni predchádza dlhý proces, v ktorom vzniká okolo firmy celý príbeh. Podľa poľa pôsobnosti sa firma zaradí do jedného, alebo viacerých archetypov, ktoré majú svoje špecifické výrazové a zobrazovacie prostriedky. Pomocou nich sa potom postupne vyvíja značka a samotné logo je iba vrcholom ľadovca celého procesu. Bližšie sa archetypmi zaoberá kniha "Hrdina nebo psanec" (Margaret Mark, Carol Pearson), v ktorej je popísaných 12 základných "marketingových archetypov". Toto už je ale cesta pre profesionálov, s ktorou svojpomocne zrejme nedosiahneme požadované výsledky. Takýto proces si vyžaduje nielen nadanie a grafické zručnosti, ale aj intuíciu a psychologické znalosti.

Zdroje: obr.1 - http://www.graphemes.com

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.