Ako môže platobná brána zefektívniť funkčnosť Vášho e-shopu?

Ako môže platobná brána zefektívniť funkčnosť Vášho e-shopu?

V dnešnej dobe majú aj mnohé rastúce eshopy problémy s peňažným tokom, čo znamená, že ich financie, prevádzka alebo investičné aktivity nefungujú tak ako by mali. 

Ako príklad by sme mohli uviesť prípad, keď sú faktúry Vašim dodávateľom, mzdy zamestnancom splatné skôr, ako prídu vaše peniaze z predaja cez platobnú bránu. To zase znamená, že nebudete môcť platiť svoje účty načas, čo môže viesť k väčším problémom, ako je napríklad včasné vyúčtovanie miezd a otázky bonity.

Avšak ak je váš peňažný tok pod tlakom, je pravdepodobné, že ním bude aj väčšina ostatných aspektov vášho podnikania. V takom prípade sa môže stať, že trávite drahocenný čas staraním sa o svoju finančnú situáciu a nie riadením svojho podnikania, svojho eshopu.

V niektorých prípadoch môže byť zlepšenie fungovania Vášho eshopu jednoduchšie, akoby ste si možno mysleli. Odpoveď pre vás môže spočívať v rýchlosti platieb od vašej platobnej brány. Jednoducho tým, že sa nebudete snažiť len o rýchlu platbu od svojich klientov a zákazníkov, ale môžete úplne zmeniť svoj finančný výhľad.

Jednou z hlavných príčin zlého cash flow sú oneskorené platby. Oneskorená platba môže súvisieť aj s Vašou platobnou bránou. Ak poskytovateľ platobných služieb vypláca klientov raz za mesiac - vytvára nezdravý cyklus finančných tokov pre samotný eshop.

Spoločnosť Payout realizovala prieskum, v rámci ktorého 77 % majiteľov eshopov uviedlo, že pociťujú negatívny vplyv toho, že finančné prostriedky nemajú k dispozícií kedykoľvek, súčasne 35 % uviedlo, že oneskorené platby od ich poskytovateľa platobných služieb ovplyvnili ich osobné financie a ich schopnosť pokryť nájomné a iné režijné náklady.

Majitelia majú v dnešnej rýchlej online dobe naozaj množstvo ľahko použiteľných aplikácii, softvérových balíkov a online platforiem, ktoré im umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie platenie.

Vďaka zapojeniu sa do online platobných služieb, ktoré poskytujú práve platobné brány, môžete vylepšiť napríklad aj vaše účtovníctvo.

Pre malých podnikateľov, respektíve pre tých, ktorí len teraz začínajú, mať dobré cash flow znamená, že ich zamestnanci a všetky účty budú zaplatené a zároveň, že majitelia budú mať priestor pre plánovanie. Platí to aj naopak.

Ako vie napomôcť k riešeniu zlepšenia vašich cash flow práve vhodne zvolená platobná brána?

Práve preto, aby sa obchodník nemusel neustále starať o svoju finančnú situáciu a tak predchádzal situáciam typu neprechádzanie platieb, dlhá doba čakania na peňažné prostriedky, problémy s faktúrami a pod., je vhodné pre vaše podnikanie zvoliť kvalitnú platobnú bránu, ktorá sa o plynulosť vašich finančných prostriedkov a vás ako klienta postará, a zároveň vám prispeje/zrýchleniu toku Vašich financií.

Vyskúšajte Payout do konca septembra bez poplatku!  

Počas procesu, kedy platby idú na účet obchodníka a keď ich obchodník skutočne prijme na svoj obchodný účet, existuje oneskorenie. Oneskorenie sa líši v závislosti od výberu platobnej brány a možnosti obchodného účtu. Preto je dôležité sa uistiť, že presne viete, čo môžete očakávať, aby ste to mohli dovoliť. S platobným riešením Payout máte finančné prostriedky k dispozícii 24 hodín od zrealizovania objednávky.

Platobné brány sú nevyhnutné pre každý eshop, ktorý chce prijímať online platby a platby kartami. Ako podnikateľ, majiteľ eshopu si potrebujete byť istý, že platobná brána, ktorej služby využívate, zvýšený nápor zákazníkov zvládne a tí svoj nákup dokončia. Bez úspešných platieb zisk jednoducho nebude.

Vašim zákazníkom možnosť používania kreditných kariet prostredníctvom online platobnej brány nielenže spôsobuje zľahčenie procesu platenia, ale zároveň im to poskytuje lepšiu kontrolu nad ich vlastným peňažným tokom.

Vaša platobná brána by preto mala byť flexibilná najmä pri vašom raste a pri riešení možných problémov - akými sú napr. často sa vyskytujúce problémy s platbami. Pri výbere alebo zmene platobnej brány sa taktiež treba zamerať na základné aspekty, ktorými sú cena a platobné metódy. Prehodnotenie výberu platobnej brány tak môže pomôcť ušetriť náklady. Dôležité je, aby mali dostatočný výber platobných možností/metód, resp. najlepšie je im ponúknuť také spôsoby platby, ktoré preferujú.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.