12 prednášok na Matfyze o webe v roku 2012

12 prednášok na Matfyze o webe v roku 2012

Už štvrtý rok v letnom semestri vedieme aj s Robom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave seminár o komplexných webových aplikáciach. Je to výberový predmet 2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka. Tento semester sa nám podarilo vďaka Martinovi Homolovi seminár dostať do rozvrhu aj pre aplikovaných informatikov ako voľné pokračovanie jeho prednášky Moderný prístup k webdizajnu. Preto sme obsah oproti minulému roku upravili a rozšírili o nové témy: webová analytika a weby a aplikácie pre mobilné zariadenia.

Martin Krupa usability prednáška FMFI UKCieľom je oboznámiť študentov s tvorbou webových aplikácií z pohľadu reálneho nasadenia v praxi. Najprv sa zoznámime s cyklom života webovej aplikácie, od zadania, cez špecifikáciu, implementáciu, až po prevádzku. Týmto cyklom postupne prejdeme, pričom budeme venovať pozornosť praktickým problémom ako sú výber vhodných technológií, metodológií a nástrojov, ďalej tvorba informačnej architektúry a intuitívnych používateľských rozhraní podľa princípov User Experience, informačná bezpečnosť, monitoring a optimalizácia ako i ďalšie aspekty. Študenti si jednotlivé témy prakticky vyskúšajú realizáciou konkrétnych miniprojektov.

Verím, že pre študentov je prínosom, keď im rozprávame o našej každodennej práci. Snažíme sa aj o účasť odborníkov z iných firiem. Pre nás je osviežením konfrotácia s mladými šikovnými ľuďmi, zaujíma nás ich pohľad na témy okolo webu a internetu.

Predbežný program na tento semester:

 1. Životný cyklus webovej aplikácie a čo musia obsahovať požiadavky na návrh, vývoj a prevádzku webov
 2. Informačná architektúra
 3. Použiteľnosť (usability) webových aplikácií 
 4. Technológie vývoja webových aplikácií (Java, .Net, LAMP, Ruby, Google nástroje a produkty, ...)
 5. Web Content Management Systems (CMS)
 6. Bezpečnosť webových aplikácií
 7. Prevádzka a optimalizácia webových aplikácií (cloud computing)
 8. Intranety
 9. Search Engine Optimisation (SEO), online marketing a sociálne siete
 10. Webová analytika
 11. Weby a aplikácie pre mobilné zariadenia
 12. eCommerce

Podrobné informácie o seminári nájdete v našej ui42 wiki. Seminár je na Matfyze v Mlynskej doline v matematickom pavilóne v "akváriu" č. XI každú stredu v čase 16:30-18:00.

Pozvánky na semináre budem pravidelne posielať cez svoj twitter @martinkrupa.

Znovu sa na seminár aj s Robom tešíme! Začíname túto stredu 15.februára. Dovidenia každú stredu v Mlynskej doline až do 16.mája 2012.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.