Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

V ui42 sa venujeme prístupnosti a použiteľnosti prakticky od vzniku a prezentácie výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v roku 2006. Na niekoľkých úspešných projektoch sme dokázali aplikovať striktne zadané pravidlá pri súčasnom zachovaní moderného a funkčného vzhľadu každého webu.

Výnos o prístupnosti v súčasnosti spravuje a aktualizuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Jeho aktuálna verzia z 9.júna 2010 je v účinnosti od 15.júla 2010 a vyšla v Zbierke zákonov č. 312/2010 pod názvom Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9.júna o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Obsah pre nás podstatnej časti pre prístupnosť a funkčnosť webových stránok (§14 až §24) vychádza z dokumentu  Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, ktorý pripravilo konzorcium W3C. Jeho členovia na čele so „zakladateľom“ Internetu Timom Bernersom-Lee sa už od roku 1994 starajú o čo najlepšiu formu webových štandardov a ich jednotný vývoj.

Výnos tvorí niekoľko strán pravidiel, ktoré sa však dajú zhrnúť do troch základných skupín:

 • Dizajnové pravidlá
 • Technické prevedenie
 • Obsahové predpoklady

Dizajnové pravidlá

Pri navrhovaní dizajnu webových stránok pre subjekty verejnej správy prihliadame na všetky body z výnosu, ktoré zlepšujú čitateľnosť a navigáciu na stránke. Sústredíme sa hlavne na:

 • dodržiavanie pravidiel o kontraste podkladu a textu
 • používanie primerane veľkého písma
 • vhodné farebné zladenie

Snažíme sa používať štandardné ovládacie prvky a nenútime užívateľov zvykať si na niečo nové. Chceme, aby sa užívatelia bez problémov orientovali v obsahu, ktorý je na takýchto typoch webových stránok najpodstatnejší.

To však neznamená, že vytvorené prístupné dizajny sú nemoderné alebo neatraktívne. Novým zákazníkom sa snažíme vytvoriť dizajn tak, aby primerane doplnil obsah ale aby sa páčil. Výsledkom sú napríklad webové stránky Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne alebo Trenčianského samosprávneho kraja.

Existujúcim zákazníkom, ktorý požiadajú o audit prístupnosti, sa snažíme poradiť tak, aby nutné zmeny výraznejšie nezasiahli aktuálny dizajn web stránky. Jedným z nich je napr. Eximbanka SR.

Technické prevedenie

Výnos sa veľmi presne venuje tomu, ako správne technicky realizovať web tak, aby bol čo najlepšie čitateľný na všetkých druhoch zariadení a hlavne asistenčných pomôcok. Nevidiaci alebo slabozraký často používajú rôzne čítačky, ktoré im umožňujú bezproblémovo prehliadať web. Podmienkou však je, aby boli na stránkach:

 • správne používané nadpisy
 • menu bolo vytvorené pomocou vnáraných zoznamov
 • celá stránka mala logické usporiadanie aj bez použitia štýlov
 • HTML kód bol validný

V súvislosti s validitou kódu na požiadanie zákazníka dokážeme nasadiť na celý web automatizovaný nástroj, ktorý vo vopred určených intervaloch skontroluje validitu existujúcich stránok. Výsledok je spracovaný do prehľadného reportu a zaslaný na preddefinované emailové adresy.

Automatický report o HTML validite

Príklad emailového reportu automatického HTML validátora.

Použitie tohto nástroja efektívne eliminuje vytváranie technicky nekorektného obsahu webu hlavne v prípadoch, keď sa na jeho obsahu podieľa viacero editorov s rôznou úrovňou znalostí.

Správnou realizáciou sa naša snaha nekončí, pri následných školeniach naším zákazníkom vysvetľujeme a názorne ukazujeme, ako s pomocou nášho nástroja na správu obsahu webu správne vytvárať vlastný obsah.

Obsahové predpoklady

Výnos o prístupnosti sleduje aj niektoré obsahové parametre dobre prístupnej stránky. Pri návrhoch preto nezabúdame na tzv. povinný obsah a služby, kde patrí napr.

 • Stránka s vyhlásením o prístupnosti
 • RSS kanál, ak je stránka aktualizovaná častejšie ako raz za týždeň
 • Stránka s kontaktnými informáciami
 • Anglická jazyková verzia web stránky s aspoň minimálnym povinným obsahom

Tieto a ďalšie povinné stránky zahrnieme do projektu už pri jeho návrhu a nevznikajú tak následné problémy pri ich dodatočnom umiestňovaní alebo pri vyrábaní jazykových verzií.

Referencie

Staré mesto Bratislava

Koncom roka 2008 nás oslovila mestská časť Bratislava-Staré Mesto s urgentnou požiadavkou na vykonanie auditu prístupnosti ich vtedajšieho webu. Rýchle konanie bolo nutné z dôvodu ich postavenia v aktuálnom rebríčku prístupnosti, kde zo 68,2% boli výrazne ďaleko od potrebnej hranice minimálne 90%.

Staré mesto - pozícia v testovaní r. 2008

Testovanie z roku 2008. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-pristupnost_rebricky_2008_absolutne/6292c

Keďže kontrolóri vtedajšieho ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií už odoslali organizácii informáciu o možnej pokute, po audite sme upravili najzávažnejšie problémy a hľadali so zákazníkom najlepšie riešenie. Nakoniec sme sa dohodli na celkovom redizajne a zmene rozloženia webu. Výsledkom pri ďalšom testovaní bolo umiestnenie web stránky na popredných pozíciách a naplnenie štandardov o prístupnosti na 93,5%.

Staré mesto - pozícia v testovaní r. 2009

Testovanie z roku 2009. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-rebricky-2009i/5969c

Trenčiansky samosprávny kraj

Portál Trenčianskeho samosprávneho kraja bol v roku 2008 ešte v horšej pozícii ako predchádzajúci web.

TSK - pozícia pre úpravami

Testovanie z roku 2008. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-pristupnost_celkove_poradie_vzorky_vs_priv/5113c

Stránka bola dizajnovo a obsahov na prijateľnej úrovni, no obsahovala množstvo technických chýb, ktoré výrazne znižovali percento prístupnosti. Jednou z nich bola aj tzv. CAPTCHA, používaná pri odosielaní formulárov ako bezpečnostný prvok. Tá však predstavuje výraznú prekážku pre zrakovo postihnutých, keďže im neumožňuje prepísať písmená z vygenerovaného obrázku do pripraveného políčka. Jej vylepšením je tzv. audio-captcha, ktorá dokáže hlasovo prečítať vygenerované znaky, no aj tak predstavuje dosť nepríjemnú komplikáciu nielen pre užívateľov s postihnutím. Nakoniec sme sa rozhodli CAPTCHA validáciu úplne odstrániť a riešiť prípadné problémy po spustení takto upravenej verzie.

Po niekoľkých ďalších úpravách a pretestovaní v roku 2009 sa web stránka dostala na popredné miesta v hodnotení webových sídiel samosprávnych krajov.

TSK - pozícia po úpravách

Test z roku 2009, druhá etapa. Zdroj: http://www.informatizacia.sk/ext_dok-sprava_pristupnost_2009-ii_iba_poradia/6398c

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.