Používateľský výskum

Čo to znamená

Používateľský výskum je proces získavania informácií o používateľoch produktov alebo služieb. Používateľský výskum sa používa na pochopenie potrieb, očakávaní a správania používateľov.

Viac info

Používateľský výskum sa vykonáva rôznymi spôsobmi, vrátane:

  • Rozhovory s používateľmi o ich skúsenostiach s produktom alebo službou.
  • Dokumentácia - analýza dokumentov, ktoré používatelia používajú, ako sú návody na použitie alebo podporné články.
  • Testovanie používateľskej interakciepozorovanie používateľov pri interakcii s produktom alebo službou.
  • Analýza údajov o používaní - ako používatelia používajú produkt alebo službu.

Účelom používateľského výskumu je pomôcť dizajnérom a vývojárom vytvoriť produkty a služby, ktoré sú používateľsky prívetivé a vyhovujú potrebám používateľov.

Výhody používateľského výskumu

  • Zlepšuje zákaznícku skúsenosť: Používateľský výskum môže pomôcť podnikom a organizáciám lepšie pochopiť potreby svojich zákazníkov a vytvoriť produkty a služby, ktoré sú pre nich príjemnejšie.
  • Zvyšuje predaj: Používateľsky prívetivé produkty a služby môžu viesť k zvýšeniu predaja.
  • Znižuje náklady: Používateľský výskum môže pomôcť podnikom a organizáciám znížiť náklady na vývoj a údržbu produktov a služieb.

Používateľský výskum je dôležitou súčasťou procesu dizajnu a vývoja. Môže pomôcť podnikom a organizáciám vytvoriť produkty a služby, ktoré sú úspešní.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.