Marketing

Čo to znamená

Marketing je proces, v ktorom organizácie alebo jednotlivci identifikujú, vytvárajú a doručujú hodnoty svojim zákazníkom a zároveň získavajú hodnotu od nich. Marketing zahŕňa rôzne činnosti, ako je výskum trhu, plánovanie a implementácia marketingových kampaní, propagácia a reklama, ako aj sledovanie a analýza výsledkov.

Viac info

Cieľom marketingu je zvýšiť povedomie o produkte alebo službe, presvedčiť potenciálnych zákazníkov o výhodách a získať ich záujem, kúpnu silu a lojalitu. Marketing môže byť realizovaný prostredníctvom rôznych kanálov, vrátane tradičných médií, ako sú televízia, tlač a rozhlas, ale aj prostredníctvom digitálnych médií, ako sú webové stránky, sociálne médiá a e-mailový marketing. Úspešný marketing vyžaduje dôkladný výskum trhu a konkurencie, správne plánovanie a implementáciu stratégií a kampaní, efektívnu propagáciu a reklamu, ako aj sledovanie a analýzu výsledkov s cieľom zlepšovať a optimalizovať budúce marketingové aktivity.