Influencer

Čo to znamená

Influencer je osoba, ktorá má významný vplyv na názory a rozhodnutia svojich nasledovníkov na sociálnych médiách alebo iných online platforiem.

Viac info

Influenceri často využívajú svoj vplyv na popularizáciu produktov, značiek alebo služieb, za čo často získavajú finančné odmeny.