Freelancer

Čo to znamená

Freelancer je osoba, ktorá pracuje na voľnej nohe, teda nie je zamestnancom žiadnej firmy. Zvyčajne sa špecializujú na určitú oblasť, napríklad programovanie, marketing, dizajn, copywriting, atď.

Viac info

Medzi výhody freelancingu patrí napríklad:

  • Voľnosť a flexibilita: Freelanceri si sami určujú, kde a kedy budú pracovať. Majú tiež väčšiu flexibilitu pri výbere klientov a projektov.
  • Vyšší príjem: Freelanceri si môžu účtovať vyššie honoráre, ako keby boli zamestnancami. Hodinovú mzdu, či cenu za projekt/zákazku si totiž určujú sami.
  • Menej stresu: Freelanceri nemusia čeliť stresu zo zamestnaneckého pomeru, ako je napríklad dodržiavanie pracovnej doby alebo dochádzkový režim.

Nevýhody freelancingu môžu byť:

  • Neistota príjmu: Freelanceri nemajú garantovaný príjem, ako majú zamestnanci. Ich príjem závisí od počtu projektov, ktoré získajú.
  • Samostatnosť: Freelanceri sú sami zodpovední za svoju prácu a svoj biznis. Nemajú nad sebou žiadneho nadriadeného, ktorý by ich kontroloval alebo im pomáhal s problémami.
  • Samostatná marketingová činnosť: Freelanceri si musia sami zabezpečiť klientov a projekty. To môže byť náročné, najmä pre začínajúcich freelancerov.

Freelancing je vhodná možnosť pre ľudí, ktorí chcú mať voľnosť a flexibilitu pri práci. Freelanceri si však musia byť vedomí aj nevýhod, ktoré táto forma práce prináša. Pokiaľ človek začína napríklad v agentúre a urobí si kontakty či už u klientov alebo z daného segmentu, oveľa lepšie naskočí na cestu freelancera, nakoľko nemusí začínať od nuly ale má odporúčania a prípadne projekty do budúcna. 

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.