Dizajn manuál

Čo to znamená

Dizajn manuál predstavuje dokument, ktorý definuje dizajnové princípy, smernice a štandardy, ktoré by sa mali dodržiavať pri tvorbe a vývoji vizuálneho identitného materiálu pre danú značku alebo organizáciu.

Viac info

Vizuálna identita je pre každú značku, firmu či organizáciu kľúčová. Je to to, čo ju odlišuje od konkurencie a buduje si ňou povedomie a dôveru u zákazníkov. Kľúčom k ucelenej a konzistentnej vizuálnej identite je dizajn manuál.

Dizajn manuál je komplexný dokument, ktorý definuje a stanovuje pravidlá pre používanie všetkých vizuálnych prvkov značky. Slúži ako návod pre dizajnérov, grafikov, marketérov a akékoľvek iné osoby, ktoré pracujú s vizuálnou identitou značky.

Prečo mať dizajn manuál?

Existuje mnoho dôvodov, prečo by ste mali mať pre svoju značku dizajn manuál:

 • Udržuje konzistenciu: Dizajn manuál zabezpečí, že všetky vizuálne materiály značky, od loga a webovej stránky až po tlačoviny a reklamné kampane, budú mať jednotný vzhľad a dojem. To posilňuje rozpoznateľnosť značky a buduje dôveru u zákazníkov.
 • Zjednodušuje prácu: Dizajn manuál slúži ako návod pre všetkých, ktorí pracujú s vizuálnou identitou značky. To šetrí čas a znižuje riziko chýb.
 • Chráni značku: Dizajn manuál pomáha chrániť značku pred nesprávnym alebo nekonzistentným používaním jej vizuálnych prvkov.
 • Zvyšuje návratnosť investícií: Investícia do dizajn manuálu sa vám vráti v podobe ušetreného času, znížených chýb a posilnenej značky.

Z akých častí sa skladá dizajn manuál?

Obsah dizajn manuálu sa môže líšiť v závislosti od potrieb a požiadaviek značky, ale zvyčajne obsahuje tieto časti:

 • Úvod: Táto časť definuje cieľ a rozsah dizajn manuálu.
 • Logá a ochranné známky: Táto časť definuje správne používanie loga a ochranných známok značky.
 • Farebná paleta: Táto časť definuje farby, ktoré sa používajú v rámci vizuálnej identity značky.
 • Typografia: Táto časť definuje písma, ktoré sa používajú v rámci vizuálnej identity značky.
 • Obrazové materiály: Táto časť definuje štýl a použitie fotografií, ilustrácií a ikon v rámci vizuálnej identity značky.
 • Grafické prvky: Táto časť definuje šablóny a dizajnové prvky, ktoré sa používajú v rámci vizuálnej identity značky.
 • Pokyny pre tlač: Táto časť definuje technické požiadavky na tlač vizuálnych materiálov značky.
 • Pokyny pre digitálne použitie: Táto časť definuje pravidlá pre používanie vizuálnej identity značky v digitálnom prostredí.

Ako sa pohybuje cena dizajn manuálu?

Cena dizajn manuálu sa môže líšiť v závislosti od jeho rozsahu, komplexnosti a od skúseností dizajnérskeho štúdia. Bežne sa cena pohybuje od niekoľkých stoviek eur do niekoľkých tisíc eur.

Výhody dizajn manuálu

Výhody dizajn manuálu sú mnohé:

 • Udržuje konzistenciu vizuálnej identity.
 • Zjednodušuje prácu s vizuálnymi materiálmi.
 • Chráni značku pred nesprávnym používaním.
 • Zvyšuje návratnosť investícií do marketingu.
 • Posilňuje firemnú kultúru.
 • Zlepšuje vnímanie značky u zákazníkov.

Rozdiel medzi dizajn manuálom a brand manuálom

Dizajn manuál sa zameriava na vizuálne prvky značky, zatiaľ čo brand manuál definuje aj jej hodnoty, osobnosť a posolstvo. Dizajn manuál je súčasťou brand manuálu.

Dizajn manuál je cenný nástroj pre každú značku, ktorá chce budovať silnú a ucelenú vizuálnu identitu. Investícia do dizajn manuálu sa vám vráti v podobe lepšej rozpoznateľnosti značky, vyššej dôveryhodnosti u zákazníkov a zefektívnenia práce s vizuálnymi materiálmi.

Tipy na tvorbu dizajn manuálu

 • Definujte svoje ciele: Predtým, ako začnete s tvorbou dizajn manuálu, si jasne definujte svoje ciele a to, čo chcete týmto dokumentom dosiahnuť.
 • Zhromaždite informácie: Zhromaždite všetky relevantné informácie o vašej značke, vrátane jej loga, farebnej palety, typografie a iných vizuálnych prvkov.
 • Vyberte si dizajnéra: Spolupracujte s skúseným dizajnérom, ktorý vám pomôže vytvoriť dizajn manuál, ktorý je jasný, stručný a ľahko použiteľný.
 • Udržujte ho aktuálny: Váš dizajn manuál by mal byť živým dokumentom, ktorý sa aktualizuje podľa potreby.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.
Ďakujeme za odber!
Čoskoro dostanete náš newsletter.
Ups! Tento email už je registrovaný
Email už máme v databáze, skontrolujte si schránku alebo použite iný mail
Ups! Tento email je nesprávny
Email nemá správny formát
Ups! Neznáma chyba
Prosím, skúste to neskôr

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.