Dizajn manuál

Čo to znamená

Dizajn manuál predstavuje dokument, ktorý definuje dizajnové princípy, smernice a štandardy, ktoré by sa mali dodržiavať pri tvorbe a vývoji vizuálneho identitného materiálu pre danú značku alebo organizáciu.

Viac info

Dizajnový manuál zahrňuje informácie o používaní loga, typografie, farieb, obrázkov a iných grafických prvkov, ktoré sú dôležité pre udržanie jednotného vizuálneho štýlu. Cieľom dizajnového manuálu je udržať konzistentnosť a jednotnosť materiálu vizuálnej identity a zabezpečiť, aby bolo možné jednoducho a jednotne aplikovať tieto štandardy na rôzne médiá a komunikačné kanály.