CX

Čo to znamená

CX je skratka pre "zákaznícka skúsenosť" (Customer Experience) a znamená celkový dojem, ktorý zákazník získa pri interakcii so spoločnosťou alebo jej produktmi. CX zahŕňa všetky aspekty zákazníckeho kontaktu s firmou, vrátane prvotného povedomia o produkte alebo službe, nákupného procesu, používania produktu a pohybu zákazníka v rámci celého obchodného prostredia. Cieľom je vytvoriť pozitívnu a uspokojivú skúsenosť, ktorá podporí vernosť zákazníkov a budovanie pozitívneho obrazu spoločnosti.

Viac info

Zákaznícka skúsenosť (CX) je kľúčovým prvkom v súčasnom obchodnom prostredí a pre mnohé spoločnosti je dôležitá z niekoľkých dôvodov:

  1. Vernosť zákazníkov: Kvalitná zákaznícka skúsenosť vedie k väčšej vernosti zákazníkov. Zákazníci, ktorí majú pozitívne interakcie so spoločnosťou, sú pravdepodobnejší, že sa stanú opakovanými zákazníkmi.

  2. Odporúčania: Spokojní zákazníci majú tendenciu odporúčať produkty alebo služby svojim známym a rodine. Pozitívne hodnotenie od existujúcich zákazníkov môže prilákať nových zákazníkov.

  3. Rozlišovanie od konkurencie: V konkurenčnom prostredí môže kvalitná zákaznícka skúsenosť poskytnúť spoločnosti výhodu. Schopnosť vytvárať pozitívne a unikátne zážitky môže prilákať a udržať zákazníkov v porovnaní s konkurenciou.

  4. Znižovanie odchodu zákazníkov: Ak zákazníci majú negatívne skúsenosti, môžu opustiť spoločnosť a prejsť k konkurencii. Starostlivosť o zákazníkov a riešenie problémov môže minimalizovať odchod zákazníkov.

  5. Zvýšenie hodnoty zákazníkov: Poskytovanie vynikajúcej zákazníckej skúsenosti môže podporiť vyššie tržby od existujúcich zákazníkov. Spokojní zákazníci sú pravdepodobnejší, že budú nakupovať ďalšie produkty alebo služby.

Celkovo je dôležité venovať pozornosť zákazníckej skúsenosti, pretože môže mať výrazný vplyv na úspech a dlhodobú udržateľnosť spoločnosti v konkurenčnom obchodnom prostredí.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečim pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.