AI (Artificial Intelligence)

Čo to znamená

AI (artificial intelligence), v preklade umelá inteligencia, sa definuje ako schopnosť strojov a počítačov vykonávať úlohy, ktoré by vyžadovali inteligenciu človeka. Táto disciplína sa zaoberá vývojom algoritmov a technológií, ktoré umožňujú počítačom vykonávať činnosti, ktoré by sa bežne považovali za charakteristické pre ľudskú inteligenciu.

Viac info

Umelá inteligencia, zjednodušuje a spríjemňuje náš život v mnohých smeroch, a to vďaka špeciálnej oblasti tejto vednej disciplíny, ktorá sa nazýva machine learning (strojové učenie). Práve strojové učenie zaznamenalo v uplynulých rokoch rozvoj vďaka technike nazývanej hlboké učenie (deep learning). Umožňuje zariadeniam či systémom riešiť rôzne úlohy bez toho, aby bol potrebný neustály zásah používateľa (človeka). Funguje na princípoch neurónových sietí a svoje výstupy zdokonaľuje vďaka schopnosti učiť sa z reálnych skúsenosti.

Umelá inteligencia je stále čoraz viac využívaná aj v oblasti e-commerce, o všetkých jej využitiach sa môžete dočítať na našom blogu.

V ui42 sme dokonca vyvinuli vlastný nástroj na odporúčanie produktov na báze umelej inteligencie, ktorý dokáže zvýšiť výkonnosť a efektivitu e-shopov. 

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.