AI whisper

Čo to znamená

AI Whisper je open-source model hĺbkového učenia na rozpoznávanie reči a preklad. Je vyškolený na obrovskom súbore údajov zvuku a textu a dokáže prekladať medzi mnohými jazykmi s vysokou presnosťou. Zároveň dokáže prepisovať hovorený text z videa, čo vie byť veľkým pomocníkom.

Viac info

Môže sa použiť na preklad rozhovorov, audiokníh alebo filmov alebo na poskytovanie živého prekladu.

Je to výkonný nástroj, ktorý má potenciál uľahčiť komunikáciu medzi ľuďmi z rôznych kultúr a krajín.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.