Zopár pútavých tém z tohoročnej PHPCE konferencie. Časť prvá.

Zopár pútavých tém z tohoročnej PHPCE konferencie. Časť prvá.

Mnohí z nás sú presvedčení o tom, že ukončením formálneho vzdelávania sa naše štúdium definitívne končí. Realita je však trošku iná, pretože skutočné vzdelávanie sa opustením školských lavíc ešte len začína. Celoživotné vzdelávanie, najmä pre ľudí pracujúcich v IT oblasti, je nesmierne dôležité a možno ho preto považovať za kľúč k akémukoľvek profesionálnemu i osobnému úspechu. Z načrtnutej filozofie sme vychádzali aj pri výbere tohoročnej odbornej konferencie. Posledný ročník WebExpo priniesol mierne sklamanie a preto sme tentokrát zvolili ako zdroj nových informácií, pohľadov a trendov konferenciu s názvom PHPCE 2017.

Menej marketingu a viac programovania

Hľadali sme niečo odbornejšie, menej marketingové (napr. v porovnaní s Webexpo) a viac zamerané na programovanie a vývoj aplikácií. Pri výbere nás zaujalo, že PHPCE nesie vo svojom názve „central Europe“, pričom v sebe spája skúsenosti z niekoľkých predošlých poľských ročníkov a podobného eventu organizovaného v Brne, čo dohromady sľubovalo solídny základ pre odbornú konferenciu. Či napokon prinieslo 2.300 precestovaných kilometrov očakávané výsledky, vám prezradíme v nasledujúcom texte.

Prvý deň nás pozitívne prekvapila prednáška na horúcu tému GDPR

Cesta autom s kolegami ubehla pomerne rýchlo a ani niekoľko vtipne okomentovaných navigačných prešľapov nás na ceste z Bratislavy do Rawy Mazowieckej nerozladilo. Celá akcia, ktorá vo finále počítala viac ako 1.000 účastníkov, sa konala v nádhernom prostredí známeho poľského komplexu Ossa Congres & Spa centre. Po príchode na „miesto činu“ nasledovala rýchla registrácia spestrená výbornou gastronómiou, po ktorej sme už cítili hlad len po nových vedomostiach a tak sme sa presunuli na konkrétne odborné prednášky. Jednotlivé mítingy prebiehali v logických blokoch a boli rozdelené do troch úrovní podľa náročnosti. Highlightom bola skvelá prednáška od Michelangela von Dam na tému GDPR. Jej obsah je dôležitý pre každého, kto prevádzkuje a vlastní e-shop, alebo pracuje s osobnými údajmi iných ľudí. Piatkový večer sme napokon uzavreli networkingom v družnej diskusii o získaných informáciách a nadobudnutých dojmoch.

Výborne zorganizovaná a hlavne obsahovo veľmi zaujímavá a prínosná konferencia

Nové pohľady na zavádzanie testov do procesov klientskeho vývoja

Nasledujúci deň odhalil zaujímavé prednášky na témy Discovering unknown with Event StormingModern testing with Codeception. Prvá z nich bola viac filozofická, pričom by som spomenul, že event storming považujem skôr za spôsob návrhu architektúry softwaru, ako za konkrétnu programátorskú techniku. S Codeception ako nástrojom som sa už v minulosti stretol a skúšal som v ňom aj testovať. Na konferencii o ňom prednášal samotný autor Michael Bodnarchuk, s ktorým som sa mal možnosť neskôr aj osobne porozprávať. Spoločne sme diskutovali na tému zavádzania testov do procesov klientskeho vývoja, ktorému sa primárne venujeme aj v ui42. V rámci rozhovoru sme sa tiež zhodli na tom, že testy možno vykonávať kedykoľvek. Ak si však klient nie je celkom istý, či už nastal správny čas, je potrebné mu problematiku načrtnúť ihneď po vzniku konkrétneho problému. V popoludňajšom programe nás zaujal i Nikola Poša a jeho prednáška s názvom: Journey through "unhappy path" - Dealing with exceptional conditions.

Zaujímavé perspektívy v problematike blockchainov a mikroservisov

Nedeľné ráno otvorili tri zaujímavé GURU prednášky. Prednes Tomasza Kovalczyka na tému Diving deep into the blockchain nám pomohol hlbšie nazrieť do problematiky blockchainov a pútavým obsahom nezaostávala ani prednáška Christophera Rileyho s názvom Microservices vs The Distributed Monolith. Množstvo zaujímavých odborných faktov nám poskytlo nové pohľady na výhody a nevýhody zavádzania tzv. mikroservisov.

Na záver možno ešte taký menší apel na dôležitosť vývojárov v celom online prostredí a jeho napredovaní. Treba si uvedomiť, že bez programovania sa nerozhýbe žiadna grafika, ani žiadny internetový obchod. Programátor vytvorí aplikáciu, ktorú ďalej používa 6 miliónov ďalších programátorov po celom svete, nie je však zobrazený na žiadnej obálke časopisu a nepozvú ho ani do relácie o varení, kde už bol hádam každý. Poznáte nejakého známeho programátora? Ak vás napadol Steve Jobs, tak vás musím sklamať, lebo programoval ten menší. Ako sa len volá?.. Z uvedeného je tak zrejmé, že oblasť programovania je skutočne veľmi dôležitá a aj na tomto poli je potrebné neustále vzdelávanie sa a sledovanie nových trendov. Rozhodnutie zúčastniť sa na druhom ročníku PHPCE, ktoré sa pre zmenu bude konať v susednom Brne, bolo preto veľmi jednoduché a už teraz sa tešíme, aké novinky nám prinesie.

V nasledujúcej časti vám predstavíme zopár programátorských „vychytávok“ z tejto PHPCE konferencie. 

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.