Buxus Day 2010

Buxus Day 2010

Hoci som v dennom spojení s našimi klientmi či už prostredníctvom mailu, mobilu, skypu alebo iných kanálov, v posledný septembrový deň mohol pokojne padnúť internet - rozprávali sme sa o Buxuse naživo na Buxus Day 2010.

Stretnutie sa konalo 30. septembra 2010 v našich nových priestoroch. Hlavným zámerom bola prezentácia najnovšej verzie Buxusu 6.0, na ktorú som obzvlášť hrdý - a to hneď z niekoľkých dôvodov. Nielenže bola hotova načas a ostrou prevádzkou prešla na výbornú, obsahuje aj najviac vylepšení pre redaktorov a používateľov za posledné dva-tri roky.

Nové funkcie v Buxuse

Do prezentácie som vybral 6 najpraktickejších vylepšení, o ktorých som presvedčený, že môžu výrazne zjednodušiť a zrýchliť editáciu stránky. V prvom rade je to Toolbar, s ktorým redaktor dokáže meniť a pridávať obsah stránky bez administračného rozhrania. Toolbar nie je zaujímavý len v tom, ako zjednodušuje pridávanie obsahu na stránku, ale aj technológia “pod kapotou”. Kód Toolbaru sa sťahuje z jedného miesta, takže všetky nové funkcie aj prípadne opravy sa ihneď prejavia vo všetkých Buxusoch.

Ukázal som tiež hromadné nahrávanie fotografií a dokumentov. Zaujímavé je nielen to, že Buxus automaticky vytvorí náhľady vo viacerých veľkostiach (podľa nastavenia), dokáže fotografie aj orezávať. Fotografie aj dokumenty môžu mať odteraz vlastnosti rovnako ako stránky, napríklad kľúčové slová, popis fotografie, súvisiace dokumenty a podobne.

Prax si vyžiadala aj vylepšenia v module Newsletter. Počas prezentácie som vytvoriť novú správu v html editore a odoslal ju v priebehu niekoľkých minút. Jednoduchá práca so správami však nie je to najdôležitejšie. Najväčším úskalím pri newslettroch je, aby server nepresunul správu automaticky do spamového koša. Podarilo sa nám to vyriešiť. A hoci sa to pri prezentácii nedá predviesť, faktom je, že pre jedného z klientov pravidelne odosielame newsletter na 250 000 adries.

Často sa na stránkach vyskytuje funkcia kalendár, ktorá graficky zobrazuje, v ktorý deň sa uskutoční nejaké podujatie. Hoci by sa mohlo zdať, že pridanie podujatia do kalendára si vyžaduje programátora, v prezentácii som ukázal, že v Buxuse je vytvorenie podujatia rovnako jednoduché ako vytvorenie ľubovoľnej stránky.

Oproti predchádzajúcej verzii Buxusu sa výrazne zjednodušilo pridávanie súvisiacich stránok alebo produktov. Pribudlo množstvo funkcií, napríklad usporiadanie liniek, pridávanie externých liniek, synchronizácia s názvom stránky a podobne.

Internetový marketing

Po menšej prestávke nasledoval seminár o marketingu na internete. Paľo Adamčák, certifikovaný Googlom na správu PPC kampaní, vysvetlil, čo by mal zákazník vedieť o svojom potenciálnom zákazníkovi alebo návštevníkovi, ak nechce zbytočne minúť veľa peňazí. Ak má byť kampaň efektívna, musí potenciálneho zákazníka alebo návštevníka stránky zasiahnúť na vhodnom mieste, či už sú to blogy, sociálne siete alebo pri vyhľadávaní. Nemenej dôležitou vecou je počas kampane meranie a v budúcnosti aplikovanie len tých metód, ktoré fungujú.

Prístupnosť webov

Posledná prezentácia sa týkala prístupnosti webov. Prístupný web je taký, na ktorom majú prístup k informáciam aj ľudia s asistenčnými technológiami, čiže nevidiaci, slabozrakí a inak znevýhodnení. Milan názorne vysvetlil, ako majú byť urobené nadpisy, menu, odkazy, obrázky aj tabuľky, aby spĺňali štandardy prístupnosti. Hlavnou myšlienkou bolo, že prístupný web si nevyžaduje žiadne veľké zmeny v dizajne, ale prístupnosť je skôr o dobrom navrhnutí webu a dodržiavaní istých pravidiel pri pridávaní nového obsahu.

Ak by ste mali záujem o prezentáciu Buxusu alebo konzultáciu z oblasti internetového marketingu či prístupnosti webov, kontaktujte nás.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.