Ďalších 10 prednášok o webe na Matfyze

Ďalších 10 prednášok o webe na Matfyze

Už tretí rok v letnom semestri vedieme aj s Robom na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave seminár o komplexných webových aplikáciach. Je to výberový predmet 2-INF-168 Pokročilé webové systémy - návrh, vývoj, prevádzka.

Cieľom je prezentovať študentom, s čím sa stretávame v praxi a zistiť ich názor na prezentované témy. Verím, že pre študentov je prínosom, keď im rozprávame o našej každodennej práci. Snažíme sa aj o účasť odborníkov z iných firiem. Pre nás je osviežením konfrotácia s mladými šikovnými ľuďmi, zaujíma nás ich pohľad na témy okolo webu a internetu.

Každoročne máme na seminári niekoľko skvelých zážitkov. Pre študentov je to zvyčajne pútavá a živá prednáška Pala Luptáka z Nethemby o bezpečnosti webov aj s následnou domácou "hackovaciou" úlohu, ktorú zvládne minimum študentov. Pre mňa je to napríklad prezentácia výsledkov domáceho usability testovania.

Predbežný program na tento semester:

  1. Informačná Architektúra
  2. User Experience a Usability testovanie
  3. Intranety
  4. Bezpečnosť webových aplikácií
  5. Technológie na vývoj webaplikácií (Java, .Net, LAMP, Ruby, Google nástroje a produkty, ...)
  6. Web Content Management Systems (CMS)
  7. Prevádzka a optimalizácia webových aplikácií (cloud computing)
  8. Search Engine Optimisation (SEO) a online marketing
  9. Integrácia aplikácií (EAI, WSDM)
  10. Social networks

Podrobné informácie o seminári nájdete v našej ui42 wiki. Seminár je na Matfyze v miestnosti F1-247 v Mlynskej doline od 14:50-16:20.

Pozvánky na semináre budem pravidelne posielať cez svoj twitter @martinkrupa.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.