Aký je rozdiel medzi user testing a usability testing?

Testovanie použiteľnosti a používateľské testovanie sú dva odlišné pojmy. Často dochádza aj k ich zámene alebo nesprávnemu pomenovaniu. V oboch prípadoch však platí, že ich výstup dokáže webstránku posunúť na lepšiu úroveň a zlepšiť používateľskú skúsenosť. Prečítajte si, aký je medzi nimi rozdiel a aké výhody prinášajú.

Aký je rozdiel medzi user testing a usability testing?

Aký je rozdiel medzi user testing a usability testing?

Testovanie použiteľnosti a používateľské testovanie sú dva odlišné pojmy. Často dochádza aj k ich zámene alebo nesprávnemu pomenovaniu. V oboch prípadoch však platí, že ich výstup dokáže webstránku posunúť na lepšiu úroveň a zlepšiť používateľskú skúsenosť. Prečítajte si, aký je medzi nimi rozdiel a aké výhody prinášajú.

Aký je rozdiel medzi user testing a usability testing?

Čo je user testing?

User testing – používateľské testovanie, je testovanie online produktu, webu, aplikácie alebo jednej z ich častí za účasti reálnych používateľov. Jeho cieľom je zistiť, ako sa produkt používa v reálnych podmienkach, za účelom zlepšiť jeho funkčnosť a taktiež použiteľnosť. V centre používateľského testovania sú potreby a nároky používateľa, to ako ich uspokojuje a taktiež akú inú alternatívu by napríklad uvítal.

Čo je usability testing?

Usability testing – testovanie použiteľnosti, je primárne testovanie používateľského rozhrania (user interface) online produktu, aplikácie, webovej stránky alebo jej časti. Zisťuje, ako je produkt použiteľný pre používateľov. Tu je dôraz kladený najmä na to, či používateľ produkt dokáže použiť alebo pri tomto procese nenaráža na problémy. 

Aký je rozdiel medzi user testing a usability testing?

Ak by sme to chceli povedať jednoducho, user testing sleduje správanie používateľov a skúma ich očakávania a potreby. Usability testing má v hľadáčiku funkcionality produktu – či splnili očakávania alebo či je produkt použiteľný v praxi. Rozdiel medzi nimi však spočíva vo viacerých rovinách – nástrojoch, metódach, otázkach i v cieľoch. 

Aké ciele má user testing a usability testing?

Cieľom používateľského testovania (user testing) je pochopiť potreby cieľovej skupiny – používateľov, pre ktorých je produkt/služba určená. Hlavnou otázkou je, či je webstránka alebo e-shop vôbec pre ľudí nejako potrebná a prínosná (vo všeobecnom meradle). 

Na druhej strane, v prípade testovania použiteľnosti je cieľom overiť, ako sa osvedčil/neosvedčil váš produkt vo chvíli, keď má naplniť konkrétnu potrebu používateľa. Príkladom je, či si vie zákazník na vašom webe ľahko vyklikať objednávku na donášku pizze. Počas testovania zistíte, kde konkrétne naráža na problém alebo napríklad nevyužíva celý potenciál rozhrania.

Kedy vsadiť na user testing a kedy na usability testing?

Odpoveď na túto otázku súvisí s etapou, v ktorej sa online projekt nachádza. Ak práve premýšľate nad novým webom, aplikáciou alebo e-shopom, overiť si potreby a očakávania vašej cieľovej skupiny je ideálnou úlohou pre používateľské testovanie (user testing). V úvodnej fáze projektu vám jasne načrtne, akým smerom sa uberať, prípadne poskytne cennú spätnú väzbu k prvým nástrelom.

Vo chvíli, keď je web hotový, nastal ten správny čas na usability testing. Pomocou tohto testovania zistíte, či všetko smerom na návštevníka webstránky funguje tak ako má, či sa ľahko orientuje v obsahu a či mu na jeho ceste webom niečo neprekáža. Tomuto testovaniu môžete projekt podrobiť kedykoľvek počas jeho existencie.

Metódy a typy používateľského testovania

Keď sa povie UX test, nie je celkom jasné, čo si pod tým môžete predstaviť. User testing má totiž hneď niekoľko nástrojov, vďaka ktorým získava cenné informácie a spätnú väzbu. 

AB testovanie/ABC testovanie

Táto metóda sa využíva najmä pri testovaní viacerých verzií. Ak si nie ste niečím istí, prípadne existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť riešenie, použite AB testovania alebo testovanie viacerých variantov. Vďaka nemu ľahko vyberiete to lepšie, prípadne najlepšie riešenie.

Focus group – cieľové skupiny

Cieľová skupina predstavuje množinu ľudí, ktorí sú pre produkt/službu z pohľadu predaja kľúčoví. V rámci diskusie tak zdieľajú svoje očakávania, potreby alebo požiadavky. Cieľové skupiny možno v rámci UX testu organizovať v online priestore alebo v rámci osobného kontaktu. V oboch prípadoch môže UX špecialista môže celú diskusiu moderovať a viesť, aby získal cenné informácie. 

UIČKOVSKÝ TIP: Focus Group sme použili aj v prípade novej marketingovej stratégie pre klienta Najšport. Prečítajte si, ako nám pomohla zvýšiť konverzný pomer, výnosy aj počet objednávok.

Prieskumy a feedback

Ak chcete zistiť odpovede na konkrétne otázky, nie je nič vhodnejšie, ako sa ich opýtať. Napríklad v prieskume, ktorý zrealizujete medzi vhodnými respondentmi. Opäť podľa možností online alebo osobne. Spätnú väzbu pri UX teste získate pozorovaním klienta pri manipulácii s produktom. Napríklad keď hľadá nejaký tovar vo vašom e-shope alebo sa snaží vyplniť formulár.

Metódy a typy testovania použiteľnosti

To, ako dokážu produkt potenciálny zákazníci používať, na aké problémy pri ňom narážajú a ako prebieha ich cesta webom alebo e-shopom, sa overuje pomocou niekoľkých typov testovania použiteľnosti. 

Moderované a nemoderované testovanie použiteľnosti

Testovanie použiteľnosti je možné absolvovať v testovacom laboratóriu za účasti moderátora, ktorý zadáva úlohy vybranému testerovi a sleduje, ako ich realizuje. Príkladom môže byť vyhľadanie nejakého produktu alebo celý nákupný proces podľa určitého zadania. V prípade tohto testovania je zabezpečené pre všetkých účastníkov rovnaké prostredie. V UX labe ui42 sme takto zrealizovali už viac než 100 testovaní. 

V prípade nemoderovaného testovania, ktoré prebieha bez prítomnosti osoby, ktorá celý proces sleduje, je výhodou, že prebieha v reálnom prostredí. Účastníci taktiež obdržia zadanie, ktoré obsahuje špecifické úlohy. 

Guerilla testovanie

Tento typ testovania použiteľnosti prebieha skôr neriadene. Web alebo e-shop, prípadne iný produkt predstavíte nejakej skupine náhodne vybraných používateľov a necháte ich otestovať ho (napríklad priateľom, kolegom, rodine a pod). Síce má výhodu v tom, že je menej nákladné, no zároveň platí, že jeho výstup nemusí byť taký relevantný. Dôvodom je, že okruh testerov nemusí zodpovedať vašej cieľovej skupine.

Nástroje na testovanie použiteľnosti

Na trhu existuje množstvo online nástrojov, ktoré dokážu zaznamenať a sledovať konkrétne relácie a kroky používateľov webu. Niektoré z nich, dokonca v neplatenej verzii ponúkajú obraz o tom, kam používatelia klikajú, na ktoré miesta upriamujú svoju pozornosť, prípadne kde sa zaseknú a nevedia pokračovať. Príkladom nástrojov na testovanie použiteľnosti je Lookback, GTMetrics, Hotjar alebo Optimizely.

Výhody user a usability testingu

Ako sme v úvode načrtli, testovanie použiteľnosti aj používateľské testovanie ponúkajú cennú spätnú väzbu, odhaľujú problémy a nástrahy spojené s používaním e-shopu a webu. Zároveň tvoria skvelý základ k tomu, ako vylepšiť UX – používateľskú skúsenosť. Na záver sme zhrnuli ich výhody a benefity.

Aké benefity prináša user testing?

  • Odhalenie skrytých problémov

Pomocou používateľského testovania zistíte, či je tlačidlo na stránke umiestnené vhodne alebo či je obsah na webe dostatočne zrozumiteľný pre vašu cieľovú skupinu.

  • Pochopenie zákazníka/cieľovej skupiny

Na jednej strane je predstava majiteľa webu o tom, ako používatelia so stránkou interagujú a na druhej realita. Tá môže byť odlišná. Preto je user testing ideálnym nástrojom, ako to zistiť a pochopiť cieľovú skupinu.

  • Zlepšenie použiteľnosti a používateľskej prívetivosti

Ak je získa návštevník stránky pozitívnu skúsenosť, je predpokladom, že na nej vykoná nákup alebo objednávku služby, ktorú ponúkate. Stránka by mala byť bez problémov použiteľná a poskytnúť potenciálnemu zákazníkovi čo najlepší zážitok (prehľadná navigácia, žiadne zbytočné formuláre, odporúčaný obsah).

  • Zvýšenie konverzií

Konverzia je cieľ, ktorý v rámci online projektu sledujete (objednávka, vyplnenie formulára, nákup tovaru). Vďaka používateľskému testovaniu a zapracovaniu jeho výsledkov dosahuje web/e-shop/aplikácia viac konverzií.

  • Menej požiadaviek na customer care servis

Vyladením detailov na webe sa zákazník ocitne v prostredí, v ktorom sa bez problémov orientuje. Odpadajú napríklad aj problémy v nákupnom procese, pri vrátení tovaru alebo pri rezervácii termínu, s ktorými sa bežne zákzaníci obracajú na zákaznícku podporu. 

Aké benefity prináša usability testing?

  1. Zlepšenie použiteľnosti

Čím intuitívnejšie sa produkt používa, tým skôr dosiahne používateľ svoj cieľ. Zlepšením použiteľnosti tak vzniká win-win situácia, kedy zákazník napríklad bez problémov nakúpi produkt, ktorý hľadal a na druhej strane e-shop plní svoje ciele. 

  1. Zlepšenie používateľskej skúsenosti

Ak návštevník webu získa na základe interakcie so stránkou pozitívnu skúsenosť, je prepodklad, že sa opäť vráti a stránku odporučí.

  • Zvýšenie konverzií

Ľahké a intuitívne používanie webu alebo aplikácie prirodzene vedie k tomu, že používateľ vykoná všetky kroky vrátane výslednej konverzie.

  • Premena nových na stálych zákazníkov a budovanie lojality

Výsledkom spokojnosti zákazníka je budovanie trvalého vzťahu s webom. Jeho dôvod vyhľadať pri opakovanom nákupe alebo objednávke služby konkurenciu sa tak výrazne znižuje.

  • Zlepšenie SEO

UX a SEO kráčajú ruka v ruke. Na stránkach, kde používateľ nenaráža na problémy, pravdepodobne strávi dlhší čas a vykoná viacero mikrokonverzií naprieč celým webom. Zníženie miery okamžitých odchodov (bounce rate) je cenný signál pre vyhľadávač, že je stránka užitočná a preto ju umiestni vo výsledkoch vyhľadávania na lepšej pozícii.  

Radi by ste aj váš projekt podrobili testovaniu, ktorého výsledky pomáhajú zlepšiť používateľskú skúsenosť návštevníkov webu a zvýšiť konverzie? Ozvite sa nám, UX testovanie je naša silná stránka.

Sú vám niektoré výrazy nejasné? Pozrite uičkovskú abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Prečítajte si tiež

Ďakujeme za odber!
Čoskoro dostanete náš newsletter.
Ups! Tento email už je registrovaný
Email už máme v databáze, skontrolujte si schránku alebo použite iný mail
Ups! Tento email je nesprávny
Email nemá správny formát
Ups! Neznáma chyba
Prosím, skúste to neskôr

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.