Odkaz TU v e-maili z e-shopu je takmer neviditeľný

Odkaz (linka) na účet používateľa je v e-maili neviditeľná. Odkaz (linka) TU porušuje základné pravidlá pre odkazy, aby boli výstižné a výrazné.

Odkaz TU v e-maili z e-shopu je takmer neviditeľný

UX Problém 

UX Riešenie

Zvýraznený odkaz by mal byť text Vašom účte a vymazať slovo/odkaz TU.

Poznámka

Okrem toho sa dá e-mail zlepšiť doplnením: dátumu, dokedy bude objednávka v predajni; tel.kontaktom priamo na predajňu; zoznamom položiek z objednávky a informáciou o zaplatení, či už je objednávka zaplatená alebo koľko budem platiť pri jej prevzatí.

Prečítajte si tiež