ROAS

Čo to znamená

ROAS je skratka pre Return on Advertising Spend, čo v slovenčine znamená návratnosť výdavkov na reklamu. Je to metrika, ktorá sa používa na meranie efektívnosti reklamnej kampane.

Viac info

ROAS sa vypočíta takto:

ROAS = (celkové príjmy z reklamy) / (celkové náklady na reklamu)

Napríklad, ak spoločnosť vynaložila 1000 € na reklamu a získala z tejto reklamy 5000 € tržieb, jej ROAS je 5. To znamená, že spoločnosť získala 5 € z každého eura, ktoré investovala do reklamy.

ROAS je dôležitým ukazovateľom pre podniky, ktoré investujú do reklamy. Môže im pomôcť určiť, ktoré reklamné kampane sú úspešné a ktoré nie.

Vysoký ROAS je pozitívny znak toho, že reklamná kampaň je úspešná.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.