Kampaň

Čo to znamená

Kampaň je séria opatrení, ktoré sú zamerané na dosiahnutie určitého cieľa v oblasti marketingu a reklamy.

Viac info

Kampaň môže byť zameraná na zvýšenie predaja produktu, získanie nových zákazníkov, zlepšenie povedomia o značke alebo iný marketingový cieľ. Kampaň môže obsahovať rôzne aktivity, ako sú reklamné príspevky v médiách, emailový marketing, sociálne médiá, affiliate marketing, PPC reklamy a ďalšie. Dôležité je, aby bola kampaň správne navrhnutá a cielene zameraná na cieľovú skupinu, aby bola úspešná a dosiahla stanovené ciele. Kampaň sa môže realizovať v rámci krátkeho časového obdobia alebo trvať dlhšie, v závislosti od cieľa a rozsahu aktivít.