Konverzia

Čo to znamená

Konverzia predstavuje akciu, ktorú používateľ vykoná na webovej stránke alebo v e-shope a ktorá korešponduje s určenými cieľmi podniku. Tento proces zahŕňa rôzne typy akcií, ako sú nákupy, stiahnutie dokumentov, vyplnenie kontaktných formulárov a ďalšie.

Viac info

Konverzie sú významné pre podniky, keďže predstavujú konkrétny prínos alebo zisk. Zlepšovanie konverzií predstavuje jeden z kľúčových cieľov webových stránok a e-shopov. Pre dosiahnutie vyšších konverzií sa využívajú rôzne opatrenia, ako je napríklad optimalizácia používateľského rozhrania, zlepšenie nákupného procesu alebo personalizácia obsahu. Konverzie sa zvyčajne merajú pomocou nástrojov na web analytiku, ktoré umožňujú sledovať správanie užívateľov na webovej stránke a zaznamenávať akcie, ktoré užívateľ vykonal. Získané údaje sú následne analyzované a využité na zlepšenie konverzií a efektivity webovej stránky.