Kľúčové slovo

Čo to znamená

Kľúčové slovo označuje slovo alebo frázu, ktorá najlepšie opisuje obsah webovej stránky alebo článku a ktorú používatelia zadávajú do vyhľadávačov.

Viac info

Cieľom kľúčových slov je zlepšiť pozíciu webovej stránky v organických, teda neplatených výsledkoch vyhľadávačov pre dané slovo alebo frázu. Správna voľba kľúčových slov môže zlepšiť relevantnosť webovej stránky pre určitú cieľovú skupinu a zvýšiť návštevnosť. Je dôležité zvoliť správne kľúčové slová, ktoré súvisia s obsahom stránky, majú dostatočný počet vyhľadávaní a zároveň sú konkurencieschopné. Využívanie príliš všeobecných kľúčových slov môže znamenať, že sa stránka bude zobrazovať v obrovskom množstve výsledkov vyhľadávania, ktoré sú príliš všeobecné a nerelevantné. Na druhej strane, použitie príliš špecifických kľúčových slov môže znamenať, že stránka sa nebude zobrazovať v dostatočnom množstve výsledkov vyhľadávania. Kľúčové slová by mali byť umiestnené v rôznych častiach webovej stránky, ako sú titulky, popisy a obsah, aby sa zlepšila ich relevantnosť pre vyhľadávače.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.