HTTPS

Čo to znamená

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je protokol používaný na zabezpečenie komunikácie medzi webovým serverom a prehliadačom. V porovnaní s bežným HTTP protokolom pridáva HTTPS vrstvu šifrovania, ktorá chráni prenášané dáta pred odpočúvaním a manipuláciou.

Viac info

Ako funguje HTTPS

Bezpečnostný štandard pre webové stránky?

HTTPS je založený na princípe asymetrického šifrovania, ktoré využíva dva kľúče: verejný a súkromný. Verejný kľúč je dostupný všetkým a používa sa na šifrovanie dát, ktoré sa posielajú na webový server. Súkromný kľúč je utajený a používa sa na dešifrovanie dát prichádzajúcich zo servera.

Výhody HTTPS:

 • Zabezpečenie integrity dát: HTTPS chráni prenášané dáta pred manipuláciou a neoprávneným prístupom.
 • Ochrana súkromia: HTTPS zabraňuje odpočúvaniu komunikácie medzi webovým serverom a prehliadačom.
 • Zvýšenie dôveryhodnosti: Použitie HTTPS ukazuje návštevníkom webu, že prevádzkovateľ stránky dbá na ich súkromie a bezpečnosť.

Ako získať SSL certifikát?

Pre aktiváciu HTTPS na webovej stránke je potrebný SSL certifikát. Ten sa dá získať od rôznych certifikačných autorít. Proces obstarania certifikátu pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Výber certifikačnej autority: Existuje mnoho certifikačných autorít, ktoré ponúkajú rôzne typy SSL certifikátov. Je dôležité vybrať si autoritu s dobrou reputáciou a vybrať si typ certifikátu, ktorý zodpovedá vašim potrebám.
 2. Generovanie požiadavky na certifikát: Po výbere certifikačnej autority je potrebné vygenerovať požiadavku na certifikát (CSR). Táto požiadavka obsahuje informácie o webovej stránke a jej prevádzkovateľovi.
 3. Overenie identity: Certifikačná autorita overí identitu prevádzkovateľa webovej stránky. V závislosti od typu certifikátu môže ísť o jednoduchú kontrolu domény alebo o komplexnejší proces overenia.
 4. Vydanie certifikátu: Po úspešnom overení identity certifikačná autorita vydá SSL certifikát.

Prechod z HTTP na HTTPS:

Prechod z HTTP na HTTPS je pomerne jednoduchý proces. Je však dôležité dodržať nasledovné kroky:

 1. Získanie SSL certifikátu: Ako už bolo spomenuté, pre aktiváciu HTTPS je potrebný SSL certifikát.
 2. Nastavenie webového servera: Webový server je potrebné nakonfigurovať tak, aby používal HTTPS protokol.
 3. Aktualizácia odkazov: Všetky odkazy na webovej stránke (interné aj externé) je potrebné aktualizovať tak, aby používali HTTPS protokol.
 4. Presmerovanie HTTP na HTTPS: Je vhodné nastaviť presmerovanie z HTTP na HTTPS, aby sa všetci návštevníci automaticky presmerovali na bezpečnú verziu stránky.

Dôležitosť HTTPS:

V súčasnosti je HTTPS štandardom pre webové stránky. Väčšina moderných prehliadačov už automaticky zobrazuje upozornenie pri návšteve webovej stránky, ktorá nepoužíva HTTPS. Použitie HTTPS je preto dôležité pre ochranu dát a súkromia návštevníkov webu, ako aj pre budovanie dôveryhodnosti prevádzkovateľa stránky.

Okrem vyššie uvedených aspektov je dôležité spomenúť aj:

 • Vplyv HTTPS na SEO: Google a ostatné vyhľadávače preferujú webové stránky, ktoré používajú HTTPS. HTTPS môže preto mierne zlepšiť pozíciu webu vo vyhľadávaní.
 • Náklady na HTTPS: Cena SSL certifikátu sa môže líšiť v závislosti od typu certifikátu a certifikačnej autority. Existujú však aj bezplatné certifikáty, ktoré sú dostupné pre nekomerčné účely.
 • Technické aspekty HTTPS: Implementácia HTTPS môže mať mierny vplyv na rýchlosť načítania webove

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.