Google Analytics

Čo to znamená

Google Analytics je jeden z nástrojov, ktorý sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok, čím dokáže pomôcť mapovať zákaznícku skúsenosť a identifikovať príčiny neželaných výsledkov. 

Viac info

Google Analytics využíva kód na webovej stránke, ktorý zaznamenáva návštevy a interakcie používateľov s webovou stránkou. Následne sa tieto údaje spracujú a zobrazia v analytickom nástroji. Tieto údaje môžu byť využité na optimalizáciu webovej stránky pre lepšiu použiteľnosť a zvýšenie konverzií. Na to, aby sme mohli biznis posúvať vpred a pochopili správanie zákazníkov, musíme dáta zbierať, čistiť, analyzovať a následne ich správne interpretovať.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 (GA4) je najnovšia verzia populárnej analytickej platformy od Google. Ponúka vylepšené možnosti merania a analýzy, ktoré sú navrhnuté pre budúcnosť online marketingu. Ak chcete, aby vaše online podnikanie bolo pripravené na GA4, je dôležité podniknúť nasledovné kroky:

1. Získajte Google Analytics 4:

 • Vytvorte si nový GA4 účet v Google Analytics.
 • Pridajte kód GA4 na svoje webové stránky a do aplikácií.
 • Prepojte GA4 s ostatnými marketingovými nástrojmi, ako napríklad Google Ads.

2. Nastavte si meranie:

 • Definujte si ciele, ktoré chcete pomocou GA4 sledovať.
 • Nastavte si udalosti a konverzie, ktoré budete sledovať.
 • Vytvorte si vlastné prehľady a reporty.

3. Začnite analyzovať dáta:

 • Získajte prehľad o návštevnosti vašich webových stránok a aplikácií.
 • Analyzujte správanie vašich zákazníkov.
 • Sledujte efektivitu vašich marketingových kampaní.

4. Využite pokročilé funkcie:

 • Využite strojové učenie na získanie prehľadov a predpovedí.
 • Vytvorte si vlastné segmenty publika.
 • Využite Google Analytics 360 pre pokročilé funkcie.

Tipy pre úspešnú implementáciu GA4:

 • Začnite s implementáciou GA4 čo najskôr, aby ste mali dostatok dát pre porovnania.
 • Zapojte do procesu implementácie celý tím, aby boli všetci oboznámení s novou platformou.
 • Pravidelne kontrolujte a aktualizujte svoje nastavenia merania.
 • Využite dostupné online zdroje a školenia pre GA4.

Dôležité: Google Analytics 3 bude v júli 2023 ukončený. Je preto dôležité, aby ste čo najskôr prešli na GA4.

Prečo je dôležité prejsť na GA4?

GA4 ponúka oproti GA3 viacero výhod, ako napríklad:

 • Lepšie meranie naprieč platformami: GA4 umožňuje merať návštevnosť webových stránok a aplikácií v jednom systéme.
 • Zameranie na dáta o užívateľoch: GA4 sa zameriava na dáta o užívateľoch a ich správaní, nie na dáta o reláciách.
 • Pokročilé funkcie analýzy: GA4 ponúka pokročilé funkcie analýzy, ako je strojové učenie a segmenty publika.
 • Lepšia kompatibilita s budúcimi technológiami: GA4 je navrhnutý pre budúcnosť online marketingu a je kompatibilný s novými technológiami, ako je AMP a PWA.

Zdroje pre GA4:

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.