Google Analytics

Čo to znamená

Google Analytics je jeden z nástrojov, ktorý sleduje a zaznamenáva návštevnosť webových stránok, čím dokáže pomôcť mapovať zákaznícku skúsenosť a identifikovať príčiny neželaných výsledkov. 

Viac info

Google Analytics využíva kód na webovej stránke, ktorý zaznamenáva návštevy a interakcie používateľov s webovou stránkou. Následne sa tieto údaje spracujú a zobrazia v analytickom nástroji. Tieto údaje môžu byť využité na optimalizáciu webovej stránky pre lepšiu použiteľnosť a zvýšenie konverzií. Na to, aby sme mohli biznis posúvať vpred a pochopili správanie zákazníkov, musíme dáta zbierať, čistiť, analyzovať a následne ich správne interpretovať.