GDPR

Čo to znamená

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je rozsiahly súbor pravidiel, ktoré upravuje a posilňuje ochranu vašich osobných údajov v rámci celej Európskej únie. Nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov a prináša viacero dôležitých zmien.

Viac info

Prečo je GDPR dôležité?

Ochrana súkromného a rodinného života a uchovávanie citlivých informácií o vás je základným ľudským právom. GDPR posilňuje toto právo a dáva vám väčšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi.

Kedy GDPR nadobudlo účinnosť?

GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Odvtedy musia všetky firmy a inštitúcie, ktoré spracovávajú vaše osobné údaje, dodržiavať jeho prísne pravidlá.

Aké sú sankcie za porušenie GDPR?

Pokuty za porušenie GDPR môžu byť vysoké. V závislosti od závažnosti porušenia môže pokuta dosiahnuť až 4 % z celkového ročného obratu spoločnosti alebo 20 miliónov eur, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Koho sa GDPR dotýka?

GDPR sa dotýka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane:

  • Spoločností a inštitúcií v EÚ
  • Spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na trhu EÚ
  • Firiem, inštitúcií, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov a dodávateľov
  • Tých, ktorí analyzujú chovanie užívateľov webov a aplikácií

To znamená, že GDPR sa dotýka širokého spektra subjektov, od bánk a poisťovní cez zdravotnícke zariadenia a e-shopy až po výrobné firmy a poskytovateľov služieb.

Čo GDPR prináša?

GDPR prináša viacero dôležitých zmien v oblasti ochrany osobných údajov, medzi ktoré patria:

  • Posilnené práva dotknutých osôb: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich údajov a máte právo na prenosnosť vašich údajov.
  • Prísnejšie požiadavky na spracovávateľov osobných údajov: Firmy a inštitúcie musia dodržiavať prísne pravidlá pri spracovávaní vašich osobných údajov. Musia mať zákonný dôvod na spracovanie vašich údajov a musia ich spracovávať spôsobom, ktorý je transparentný a férový.
  • Zvýšená zodpovednosť za porušenie GDPR: Pokuty za porušenie GDPR sú vysoké, a preto je dôležité, aby firmy a inštitúcie venovali ochrane vašich osobných údajov náležitú pozornosť.

Ako sa môžete dozvedieť viac o GDPR?

Viac informácií o GDPR nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

GDPR je dôležitý nástroj na ochranu vašich osobných údajov. Je dôležité, aby ste poznali svoje práva a aby ste boli informovaní o tom, ako sa vaše osobné údaje spracovávajú.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečim pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.