GDPR

Čo to znamená

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je rozsiahly súbor pravidiel, ktoré upravuje a posilňuje ochranu vašich osobných údajov v rámci celej Európskej únie. Nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov a prináša viacero dôležitých zmien.

Freshmailing.com – Fresh software na hromadné rozosielanie mailov

Viac info

Prečo je GDPR dôležité?

Ochrana súkromného a rodinného života a uchovávanie citlivých informácií o vás je základným ľudským právom. GDPR posilňuje toto právo a dáva vám väčšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi.

Kedy GDPR nadobudlo účinnosť?

GDPR nadobudlo účinnosť 25. mája 2018. Odvtedy musia všetky firmy a inštitúcie, ktoré spracovávajú vaše osobné údaje, dodržiavať jeho prísne pravidlá.

Aké sú sankcie za porušenie GDPR?

Pokuty za porušenie GDPR môžu byť vysoké. V závislosti od závažnosti porušenia môže pokuta dosiahnuť až 4 % z celkového ročného obratu spoločnosti alebo 20 miliónov eur, podľa toho, ktorá suma je vyššia.

Koho sa GDPR dotýka?

GDPR sa dotýka každého, kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje Európanov, vrátane:

  • Spoločností a inštitúcií v EÚ
  • Spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na trhu EÚ
  • Firiem, inštitúcií, jednotlivcov – zamestnancov, zákazníkov, klientov a dodávateľov
  • Tých, ktorí analyzujú chovanie užívateľov webov a aplikácií

To znamená, že GDPR sa dotýka širokého spektra subjektov, od bánk a poisťovní cez zdravotnícke zariadenia a e-shopy až po výrobné firmy a poskytovateľov služieb.

Čo GDPR prináša?

GDPR prináša viacero dôležitých zmien v oblasti ochrany osobných údajov, medzi ktoré patria:

  • Posilnené práva dotknutých osôb: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, na ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania. Môžete tiež namietať proti spracovaniu vašich údajov a máte právo na prenosnosť vašich údajov.
  • Prísnejšie požiadavky na spracovávateľov osobných údajov: Firmy a inštitúcie musia dodržiavať prísne pravidlá pri spracovávaní vašich osobných údajov. Musia mať zákonný dôvod na spracovanie vašich údajov a musia ich spracovávať spôsobom, ktorý je transparentný a férový.
  • Zvýšená zodpovednosť za porušenie GDPR: Pokuty za porušenie GDPR sú vysoké, a preto je dôležité, aby firmy a inštitúcie venovali ochrane vašich osobných údajov náležitú pozornosť.

Ako sa môžete dozvedieť viac o GDPR?

Viac informácií o GDPR nájdete na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov SR. 

GDPR je dôležitý nástroj na ochranu vašich osobných údajov. Je dôležité, aby ste poznali svoje práva a aby ste boli informovaní o tom, ako sa vaše osobné údaje spracovávajú.

GDPR a online marketing: Súlad a úspech ruka v ruke

Vstupom GDPR (General Data Protection Regulation) v roku 2018 sa dramaticky zmenila krajina online marketingu v Európskej únii. Tento právny predpis kladie dôraz na ochranu osobných údajov používateľov a prinútil marketérov prehodnotiť svoje stratégie získavania a využívania dát.

Prečo je GDPR pre online marketing dôležité?

GDPR dáva jednotlivcom oveľa väčšiu kontrolu nad svojimi údajmi. Užívatelia musia výslovne súhlasiť so zhromažďovaním a používaním ich osobných údajov, ako sú e-mailové adresy, telefónne čísla a nákupné správanie. Marketéri už nemôžu predpokladať súhlas a musia byť transparentní o tom, ako sa údaje zbierajú a používajú.

Ako ovplyvnilo GDPR online marketing?

GDPR prinieslo online marketingu niekoľko zásadných zmien:

 • Súhlas: Základom všetkého je získanie jasného a informovaného súhlasu od používateľov na zber a spracovanie ich osobných údajov. Už žiadne predvolením zaškrtnuté políčka súhlasu.
 • Transparentnosť: Používatelia musia jasne vedieť, aké údaje sa o nich zbierajú, prečo sa zbierajú a ako sa budú používať. Musíte mať jasné a dostupné Zásady ochrany osobných údajov.
 • Právo na prístup a výmaz: GDPR dáva používateľom právo na prístup k ich údajom, ktoré uchovávate, a právo na ich výmaz.
 • Bezpečnosť údajov: Ste zodpovední za implementáciu primeraných bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov používateľov pred neoprávneným prístupom, použitím, zverejnením, stratou alebo zničením.

Ako dodržiavať GDPR v online marketingu?

Dodržiavanie GDPR si vyžaduje viac než len zaškrtnutie políčka. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť:

 • Preskúmajte svoje marketingové praktiky: Zhodnoťte, aké údaje zbierate, ako ich používate a či máte na to platný súhlas.
 • Aktualizujte Zásady ochrany osobných údajov: Vypracujte jasné a zrozumiteľné Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vysvetľujú, ako sa údaje zbierajú, používajú a chránia.
 • Získajte súhlas: Implementujte proces získavania informovaného súhlasu od používateľov na zber a spracovanie ich osobných údajov. Uľahčite používateľom aj odvolanie súhlasu.
 • Spravujte údaje zodpovedne: Uchovávajte iba údaje, ktoré potrebujete, a uistite sa, že sú uložené bezpečne.
 • Buďte transparentní: Informujte používateľov o ich právach podľa GDPR a ako ich môžu uplatniť.

GDPR ako príležitosť pre online marketing

Dodržiavanie GDPR sa nemusí zdať ako výhoda, no v skutočnosti môže priniesť aj pozitívne výsledky. Transparentnosť a budovanie dôvery s používateľmi môže viesť k lepším vzťahom so zákazníkmi a lojalite. Zameranie sa na získavanie súhlasu a budovanie dôveryhodnosti značky môže byť pre vašu marketingovú stratégiu dlhodobo výhodnejšie.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.