CRO

Čo to znamená

CRO je skratka z anglického výrazu Conversion Rate Optimization, čo v preklade znamená optimalizácia miery konverzie. Ide o súbor procesov a techník zameraných na zvyšovanie podielu návštevníkov webovej stránky, ktorí vykonajú požadovanú akciu. Touto akciou môže byť napríklad nákup, registrácia, stiahnutie súboru alebo čokoľvek iné, čo považujete za cieľ návštevy vašej stránky.

Viac info

Prečo je CRO dôležité?

  • Zvyšuje predaj a zisk: Čím viac návštevníkov vykoná konverziu, tým vyšší je váš predaj a zisk.
  • Zlepšuje zákaznícky zážitok: Dobre navrhnutá stránka je prehľadná a užívateľsky príjemná, čo vedie k spokojnejším zákazníkom.
  • Šetrí peniaze za marketing: Zvýšenie miery konverzie znamená, že nemusíte míňať viac peňazí na prilákanie návštevníkov, stačí zlepšiť ich premenu na platiacich zákazníkov.

Ako sa dá optimalizovať miera konverzie?

1. Definovanie cieľov

Prvým krokom je definovanie vašich cieľov. Čo chcete, aby návštevníci na vašej stránke robili? Chcete, aby si niečo kúpili, zaregistrovali sa do vášho newslettra, stiahli si e-book alebo niečo iné?

2. Analýza dát

Keď už viete, aké sú vaše ciele, potrebujete analyzovať dáta o správaní návštevníkov na vašej stránke. Kde sa strácajú? Ktoré stránky opúšťajú s najvyššou mierou odchodov? Kde sa vyskytujú technické problémy?

3. A/B testovanie

Jedným z najefektívnejších nástrojov CRO je A/B testovanie. To znamená, že testujete rôzne verzie stránok, aby ste zistili, ktorá z nich funguje najlepšie. Môžete testovať rôzne dizajny, texty, obrázky, výzvy na akciu a mnoho ďalších prvkov.

4. Optimalizácia UX

Dôležitým aspektom CRO je optimalizácia UX (používateľského zážitku). To znamená, že sa snažíte, aby bola stránka prehľadná, ľahko použiteľná a intuitívna. To zahŕňa optimalizáciu navigácie, dizajnu, obsahu a celkovej funkčnosti stránky.

5. Optimalizácia pre mobilné zariadenia

V dnešnej dobe je stále viac ľudí, ktorí používajú na surfovanie internetom mobilné zariadenia. Preto je dôležité, aby bola vaša stránka optimalizovaná aj pre tieto zariadenia. To znamená, že sa musí správne zobrazovať a fungovať na mobilných telefónoch a tabletoch.

6. Neustály proces

CRO nie je jednorazová akcia. Je to neustály proces, ktorý si vyžaduje neustále sledovanie a optimalizáciu. Je dôležité, aby ste sledovali trendy, experimentovali s novými metódami a neustále sa snažili zlepšovať svoju stratégiu CRO.

Nástroje a zdroje pre CRO

Existuje mnoho nástrojov a zdrojov, ktoré vám pomôžu s optimalizáciou miery konverzie. Niektoré z nich sú:

  • Google Analytics: Poskytuje komplexné dáta o správaní návštevníkov na vašej stránke.
  • Hotjar: Umožňuje vám sledovať pohyby myši a kliknutia návštevníkov na vašej stránke.
  • Crazy Egg: Pomáha vám vytvárať heatmapy, ktoré zobrazujú, kde sa návštevníci na vašej stránke klikajú a pohybujú.
  • Optimizely: Platforma pre A/B testovanie a optimalizáciu webových stránok.
  • VWO: Ďalšia platforma pre A/B testovanie a optimalizáciu webových stránok.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.