Brand

Čo to znamená

Brand alebo značka predstavuje obchodné meno alebo identitu produktov, služieb alebo spoločnosti, ktoré slúžia na identifikáciu a odlíšenie sa od konkurencie. Branding je proces vytvárania a udržiavania identity značky a jej asociácií v mysliach zákazníkov a spotrebiteľov.

Viac info

Tvorba a riadenie brandu zahŕňa množstvo faktorov, vrátane názvu značky, loga, farieb, typografie, zvukovej identity, ako aj ďalších vizuálnych a zvukových prvkov, ktoré pomáhajú vytvoriť jedinečnú a rozpoznateľnú identitu značky. Cieľom brandingu je vytvoriť silnú identitu značky, ktorá bude rozpoznávaná a zákazníci si ju budú spájať s kvalitou, hodnotou či pozitívnymi emóciami. Silný brand môže pomôcť spoločnosti získať konkurenčnú výhodu, lojálnych zákazníkov a zvýšiť svoju hodnotu na trhu. Správne navrhnutá značka môže byť pre spoločnosť veľmi cenným aktívom, ktoré prispieva k jej úspechu na trhu a k budovaniu dlhodobých vzťahov so zákazníkmi. Preto je dôležité venovať brandingu dostatočnú pozornosť a riadiť ho v súlade s dlhodobou stratégiou podniku.Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.