Brand awareness

Čo to znamená

Brand awareness v slovenčine znamená povedomie o značke. Tento pojem opisuje stupeň, v ktorom sú ľudia oboznámení s danou značkou, jej produktami alebo službami.

Viac info

Brand awareness zahŕňa nielen znalosť značky, ale aj asociácie, ktoré si ľudia spájajú s danou značkou a jej produktami. Zvýšenie brand awarenessu je dôležité pre úspešnosť značky, pretože pomáha zvyšovať dôveru a lojalitu zákazníkov, taktiež pomáha v boji proti konkurencii. Firmy môžu zvýšiť povedomie o svojej značke prostredníctvom rôznych marketingových aktivít, ako sú reklamné kampane, sociálne siete, PR aktivity a ďalšie.