Automatizácia procesov

Čo to znamená

Automatizácia procesov znamená nahradenie manuálnych úloh automatickými systémami alebo technológiami. Cieľom automatizácie procesov je zlepšiť efektivitu, presnosť a rýchlosť vykonávania úloh, taktiež znížiť možnosť chýb či zabrániť monotónnosti práce.

Viac info

Automatizácia sa používa v mnohých odvetviach, ako napríklad vo výrobnom priemysle, finančnom sektore, logistike a ďalších. Môže zahŕňať rôzne technológie, ako napríklad robotiku, počítačové programy a inteligentné systémy. Ak niečo automatizujeme, znamená to, že procesy vylepšujeme.

Práve automatizácia je logickým krokom v prípade, ak e-shop rastie a na jeho pozadí existujú úkony, ktoré možno preniesť z rúk zamestnancov na stroje. Predpokladaným benefitom je aj odstránenie prípadnej chybovosti, ktorú by mohol ľudský faktor zapríčiniť. Ak je automatizácia nastavená správne, môže znamenať veľký posun pre celý e-shop, čo dokázali aj automatizované odporúčania produktov od ui42.