Zvažujete Google Analytics Premium?

Zvažujete Google Analytics Premium?

Je všeobecne známe, že Google Analytics je najrozšírenejším nástrojom pre webovú analytiku. V jeho prospech svedčia fakty, že je zadarmo, má relatívne intuitívne rozhranie a je k nemu dostupné veľké množstvo informácií. Dostupnosť Google Analytics je však podmienená určitými obmedzeniami. Tieto limity nemusia byť pre bežného používateľa očividné, avšak začnú sa prejavovať, akonáhle sa v zbieraní a analýze dát dosiahne určitá hranica. Medzi hlavné obmedzenia sa radia:

 • maximálne 10 miliónov hitov za mesiac
 • maximálne 20 vlastných dimenzií a 20 vlastných metrík
 • vzorkovanie pri kalkulovaných reportoch nad 500 000 návštev

Google Analytics Premium

Platená verzia Google Analytics, Google Analytics Premium, bola na trh uvedená v roku 2011. Je primárne určená tým, ktorí majú vyššie nároky na svoj analytický nástroj. Medzi hlavné benefity Google Analytics Premium patria:

 • možnosť sledovať až 200 vlastných dimenzií a metrík
 • hity sú limitované až pri hranici 1 bilión
 • roll-up reporting - možnosť integrovať dáta z viacero properties do jedného
 • atribúcia založená na dátach (data-driven attribution)
 • možnosť pristupovať k nazbieraným dátam cez BigQuery
 • Service Level Agreement - garancia kvality
 • integrácia s DoubleCLick Campaign Manager
 • jednotná cena bez ohľadu na úroveň využívania jednotlivých funkcií a návštevnosť webu

V neposlednom rade je výhodou aj jednoduchosť implementácie. Ak už používate Google Analytics, prechod na Google Analytics Premium nebude vyžadovať žiadne zmeny vo vašej konfigurácii. Používateľské rozhranie je tiež podobné, čo prispieva ku nižším nákladom na zaučenie.

Čo však z vyššie uvedeného vyplýva? Rozhodnutím sa pre Google Analytics Premium sa vaše možnosti analýzy niekoľkonásobne zväčšujú. Aj keď to je každému jasné, nad tým, ako sa celý tento proces zmanažuje, sa tiež treba zamyslieť. A práve to je jedna z eventualít, na ktoré sa často pri rozhodovaní o novom analytickom nástroji nemyslí.

Kedy má zmysel rozmýšľať nad Google Analytics Premium?

Mohlo by sa zdať, že primárnou skutočnosťou, ktorá by nám mala naznačiť, že niečo s naším analytickým nástrojom treba robiť, je dosiahnutie nejakého limitu, napríklad vzorkovanie dát v reportoch. O úskaliach vzorkovania v Google Analytics sa už popísalo veľa. V skratke, keďže používanie segmentov vyžaduje selektívny výber a prepočítanie dát, ktoré spĺňajú dané kritériá, Google Analytics si túto prácu uľahčuje tým, že dané analýzy prevádza na základe vybranej vzorky. Následný report sa zobrazí s upozornením, že uvedené metriky sú založené na vybranej vzorke. Veľkosť tejto vzorky sa však dá v Google Analytics upraviť, pozri obrázok dole.Pri každom finančne náročnom rozhodnutí si treba prebrať všetky pre a proti. Absolútnym predpokladom pre prechod na náročnejší analytický nástroj je maximálne využitie všetkých možností, ktoré ponúka náš súčasný nástroj. Väčšina organizácií, ktoré Google Analytics používajú, nevyťažujú z neho maximum. Preto je vhodné investovať do zaškolenia, prípadne poradenských služieb expertov, ktorí vám pomôžu využiť všetko, čo neplatená verzia Google Analytics ponúka.

Ďalšími faktormi, nad ktorými sa pri rozhodovaní pre a proti treba zamyslieť, sú:

 • Do akých detailov musíme zachádzať pri segmentácii návštevníkov web stránky alebo jej jednotlivých častí?
 • Aké sú naše reportingové potreby? Ktoré oddelenia potrebujú výstupy z Google Analytics? Je potrebné si zostaviť plán využitia, ktorý bude obsahovať konkrétne kroky, ako vlastne chcete jednotlivé funkcie Google Analytics Premium využiť.
 • Ako daný nástroj zapadne do našich fungujúcich reportingových procesov? Veľkou nevýhodou Google Analytics Premium je jeho obmedzená funkčnosť pri analýze jednotlivých návštevníkov. Keby ste chceli využiť dostupné dáta na personalizáciu alebo  prepojenie s CRM systémom, môžete naraziť na ďalšie prekážky.
 • Ako budeme merať KPI pre daný analytický nástroj? Ako si odôvodnime náklady naň? Máme zmapovanú peňažnú hodnotu všetkých procesov na našej web stránke?
 • Aké ďalšie analýzy budeme prevádzať na základe získaných dát? Ako budeme používať nazbierané dáta na modelovanie správania našich návštevníkov?
 • Máme samostatnú pracovnú pozíciu webového analytika? Webový analytik, ktorý sa okrem toho venuje aj iným veciam, napríklad online marketingu, využije možnosti, ktoré Google Analytics Premium ponúka, iba okrajovo. Webový analytik by mal okrem samotných analýz dokázať školiť kolegov, podporovať data-driven kultúru a motivovať ostatné oddelenia k využitiu dát. Ak takého človeka v tíme nemáte, Google Analytics Premium vám neprinesie dostatočný benefit.
 • V neposlednom rade si zhodnoťte, na akej úrovni je vaša organizácia pri hodnotení zrelosti vašej webovej analytiky (Digital Analytics Maturity Model). Ak vám pri hodnotení vyjde, že ste len na začiatočnej úrovni napríklad pri procesoch, investícia do pokročilého nástroja webovej analytiky sa vám neoplatí.

Čo z tohto vyplýva?

Pred tým, ako zmeníte svoj analytický nástroj, vám odporúčame najprv popracovať na úrovni zrelosti vašej webovej analytiky. Je potrebné si zvážiť, čo všetko ešte v neplatenom Google Analytics nevyužívate a hlavne pomenovať dôvody, prečo - či už to je ľudský kapitál alebo nedostatočné know-how. Toto je dôležité vyriešiť, aby vám tieto isté dôvody nebránili aj vo využití Google Analytics Premium. Netreba zabúdať, že okrem Google Analytics Premium existujú aj iné alternatívy, napríklad Piwik. Ten je primárne učený na analýzu užívateľa a aj keď vyžaduje veľa kódovania, výhodou je, že si ho môžete prispôsobiť vlastným potrebám.

Investícia do analytického nástroja je jedna vec, byť pripravený ho plnohodnotne využívať je druhá - oveľa dôležitejšia vec. Pre tých, čo majú náročnejšie požiadavky, potrebujú agilnejšie dáta, nechcú alebo nemôžu byť viazaní na limity neplateného Google Analytics, sa Google Analytics Premium môže javiť ako ideálne riešenie. Netreba ale zabúdať, že pred tým, ako kúpime licenciu, musíme byť stopercentne spokojní s odpoveďami na vyššie uvedené otázky.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.