Predaj tovaru na diaľku mení pravidlá. Ako si poradiť, ak predávate tovar či služby do iných štátov?

Predaj tovaru na diaľku mení pravidlá. Ako si poradiť, ak predávate tovar či služby do iných štátov?

Mnohí majitelia a prevádzkovatelia e-shopov, ktorí svoj tovar alebo služby predávajú a poskytujú aj v rámci ostatných členských štátov v Európskej únii, zrejme po lete zbystrili pozornosť. 

Od 1.7.2021 totiž do platnosti vstúpila novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb na diaľku, ktoré sa priamo dotýkajú e-commerce sféry, tak už dnes zasahujú nové osobitné úpravy uplatňovania dane. 

O čom hovorí novela zákona a v čom spočívajú zmeny, ktoré sa týkajú internetového predaja v rámci členských štátov EÚ?

Výhody osobitnej schémy ONE STOP SHOP a dôvody, prečo sa rozhodnúť pre tento režim 

Čo znamená ONE STOP SHOP (IMPORT ONE STOP SHOP) v zmysle ponímania Európskej únie?

One Stop Shop je osobitná schéma, ktorá definuje a upravuje predaj tovaru a služieb na diaľku. Mechanizmus, ktorý približuje jeho fungovanie, sa týka:

  • klasického predaja tovaru na diaľku na území členských štátov Európskej únie
  • dodania služby zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby s miestom dodania podľa § 16 na území EÚ osobe inej ako zdaniteľnej osobe
  • určitého domáceho dodania tovaru domnelým dodávateľom

Čo je cieľom novej právnej úpravy a aký má prínos pre podnikateľov v e-commerce sfére? 

Kvôli novým pravidlám, platným od 1.7.2021, ktoré sa vzťahujú na vyššie uvedené prípady – predaj tovaru na diaľku zákazníkom neidentifikovaným pre DPH do iných členských štátov, ale i poskytovanie vybraných služieb nezdaniteľným osobám do iných členských štátov, nastali zmeny v oblasti daňových povinností pre drvivú väčšinu takýchto e-shopov. 

Kľúčovým bodom je výrazné zníženie limitu celkových dodaných tovarov a služieb do členských štátov spotreby, a to až na hodnotu 10 000 eur. Táto suma je uvádzaná ako sumár pri predaji tovarov a služieb do všetkých členských štátov EÚ za obdobie jedného kalendárneho roka. Výsledkom je povinnosť registrácie v mnohých štátoch a omnoho väčšia administratíva či potreba sledovania legislatívnych úprav a daňových povinností.

Alebo...

Práve osobitný režim ONE STOP SHOP, ktorého využívanie je na dobrovoľnej báze, má za cieľ znížiť spomínanú administratívnu záťaž. V rámci schémy ONE STOP SHOP, napríklad, postačí zdaniteľnej osobe splniť si svoju daňovú povinnosť (priznať a uhradiť daň v členskom štáte spotreby) pomocou jednotného daňového priznania cez elektronický portál v danom štáte, kde následne svoju povinnosť aj splní. Postačí, ak sa identifikuje ako používateľ práve tejto osobitnej schémy. 

Termín prvého daňového priznania pri predaji tovaru na diaľku sa blíži. Kde nájsť potrebné informácie?

Koniec októbra je pre mnohých prevádzkovateľov e-shopov a majiteľov internetových obchodov, ktorí svoj tovar a služby predávajú na diaľku, dôležitým termínom. Práve to je rozhodujúce obdobie, kedy je prvý krát potrebné vyplniť a odovzdať daňové priznanie pri takomto type predaja a poskytovania služieb. 

Ak ste však stále bezradní alebo váš daňový poradca potrebuje nasmerovať, nezúfajte. Odbor daňovej metodiky Finančného riaditeľstva SR vydal Metodický pokyn k osobitnej úprave One Stop Shop – úprava pre Úniu (podľa § 68b zákona o DPH). Ten je nápomocný pre zdaniteľné osoby, ktoré sa rozhodnú využiť schému ONE STOP SHOP v prípade, ak je práve Slovenská republika v postavení štátu identifikácie. 

Okrem toho si Akadémia daňových poradcov v spolupráci so zástupcami Ministerstva financií SR a Finančného riaditeľstva SR pripravila konferenciu, na ktorej odborníci zodpovedajú všetky otázky týkajúce sa schémy ONE STOP SHOP, ale i správneho vyplnenia spomínaného daňového priznania s praktickými príkladmi. 

ZAUJÍMA MA VIAC O KONFERENCII

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.