PF 2019

PF 2019

P.S.: A aj tento rok jedna šikovná rekapitulácia uičkárskych PFiek z rokov minulých :-)