P.S.: A aj tento rok jedna šikovná rekapitulácia uičkárskych PFiek z rokov minulých :-)