ID-SK: Výber typografie online služieb SR

ID-SK: Výber typografie online služieb SR

Písmo je tým najdôležitejším vizuálnym elementom na prevažne textových stránkach. To je neodškriepiteľné. V rámci tvorby Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb Slovenskej republiky sme museli vybrať TO písmo, ktoré sa bude v elektronických službách používať. 

Toto boli naše vstupné požiadavky na výber písma:

Bezpätkové písmo (sans serif) - pre lepšiu čitateľnosť na elektronických zariadeniach a mobiloch.

  1. Podobnosť k licencovanému písmu Petra Biľaka (Greta Sans) vybranému pre dizajn manuál Slovenskej republiky, ktorý už orgány verejnej správy používajú v offlinovej komunikácii.
  2. Podpora všetkých slovenských znakov (znaková sada Latin extended).
  3. Dobrá čitateľnosť/rozoznateľnosť znakov aj pre staršiu časť obyvateľstva alebo pre obyvateľov s poruchou zraku.
  4. Bezplatná licencia, aby štát nemíňal zbytočne peniaze, ak to nie je nutné.
  5. Podpora pre internetové prehliadače a mobilné zariadenia (Webfont).

Prvý užší výber

Na základe mojich znalostí a s drobnou pomocou od Michala Tornyaia z Únie grafických dizajnérov Slovenska sme vybrali tieto potenciálne písma do prvého výberu. Zobrazené sú aj s ukážkou celého odstavca, na ktorom sa dá vyskúšať, či sa nám budú chcieť čítať tie dlhé úradné texty.

Postupné vyraďovanie

Z nich sme postupne vyradili tie, ktoré majú nejakú vadu v znakoch, ako napr. Lato, ktorého znak “č” je síce v browseroch v poriadku, ale v offline to tak už nie je.

Ďalej sme vylúčili písma Noto Sans a Work Sans, ktorých znaky sú od seba príliš ďaleko, čím na obrazovke zaberajú príliš veľa drahocenného miesta. Následovalo vylúčenie ďalšieho balíku písiem Roboto, Fira Sans a PT Sans, ktorých znaky sú zase tak pri sebe, že by to pre starších ľudí mohlo spôsobovať problémy s čitateľnosťou.

Finálny výber

Do finálneho výberu sa nám teda dostali tieto dve písma:

Open Sans je momentálne už použitý na stránke slovensko.sk a tak bola prvá myšlienka tento fakt zachovať. Vstúpil do toho však p. Machel z Ministerstva kultúry s dobrým postrehom. Všimnite si rozdiel medzi písmenami veľké I a malé L. Pri Open Sans je ten rozdiel minimálny, líši sa to vlastne len výškou znaku. Oproti tomu pri Source Sans Pro je ten rozdiel jednoznačný. A práve táto odlišnosť môže byť podstatná pri uvádzaní rôznych skratiek, ktorých sú naše zákony plné. A tak bolo rozhodnuté a Source Sans Pro to vyhral celkom jednoznačne.

Veľkosť písma

Následne som už len určila takú veľkosť písma pre jednotlivé zariadenia a všetky elementy na stránke, aby sa zabezpečila dobrá čitateľnosť. Vzhľadom na mierne menšiu veľkosť brušiek malých písmen (oproti písmu Open Sans) bolo nutné celkovo zväčšiť písmo. A to nielen pre zrakovo postihnutých občanov, ale aj pre všetkých ostatných. Veď je známe, že po 40ke sa ľudia začínajú postupne stávať zrakovo slabšími, lebo sa prirodzene zhoršuje zrak, kvôli znižovaniu elasticity šošovky. A ľudí nad 40 rokov je podľa najnovších demografických údajov už 50%. Tak teda aby sme na tie naše zákony dobre videli :-D

Reálne zobrazenie veľkosti na vašom zariadení si môžete pozrieť priamo na stránke ID-SK v časti Typografia.

Na záver jeden tip

A jeden postreh na záver - najpoužiteľnejšie písmo je také, ktoré je čitateľné už vtedy, keď sa vám len vynára na obrazovku zo spodu stránky. Na skúšku si stačí prekryť jeho spodnú časť:

Pozn.:

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb Slovenskej republiky bol vytvorený v rámci SUXA (Slovenská user experience asociácia) a v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zdrojové kódy nájdete na Git Hube https://github.com/id-sk.

Viac článkov aj téme k ID-SK nájdete pod blog tagom ID-SK.

V prípade záujmu o kvalitné grafické, resp. UX služby nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poradíme.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.