ID-SK: Top 5 výhod ID-SK

ID-SK: Top 5 výhod ID-SK

Dodržiavanie zásad Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb SR, jeho elementov a vzorov má nesporné výhody. A to pre všetky zúčastnené strany - pre zadávateľa (napr. Ministerstvo alebo iný štátny úrad), realizátora (developerská firma) a hlavne pre používateľa (občan).

Vyvarovanie sa častým UX chybám

Popísané elementy a k nim dodaný zdrojový kód riešia takmer všetky najčastejšie vyskytujúce sa chyby vo formulároch. Nebudeme sa teda už stretávať so situáciami, kedy sa niečo “pokazilo” na stránke s formulárom, ale nemáme ani len tušenie, že čo.

ID-SK podporuje pracovníkov štátnych úradov myslieť viac na koncového používateľa, na jeho očakávania a jeho skutočné potreby. Výsledkom by mala byť služba, ktorá nám jasne hovorí, čo vďaka nej vybavíme, čo sa od nás očakáva, aké vstupné údaje a dokumenty potrebuje a aká bude naša ďalšia súčinnosť.

Rýchle vytvorenie prototypu

Nespornou výhodou je možnosť vyskúšať si formulár “naživo” ešte pred jeho zadaním do realizácie a jeho nasadením do reálnej prevádzky. Vytvoriť základný prototyp služby bude oveľa jednoduchšie realizovateľné a môžu ho zvládnuť aj menej technicky zameraní ľudia. Nad takýmto klikateľným prototypom sa oveľa lepšie diskutuje. Zadávateľ tak môže zvažovať každý jeden element, či je naozaj pre službu dôležitý. No a samozrejmosťou by malo byť zdieľanie takejto “skoro služby” širšiemu okoliu spolupracovníkov a následne aj širokej verejnosti na testovanie a zbieranie spätnej väzby. Lebo pochopenie občanov by tu malo byť to najdôležitejšie.

Takto otestovaný formulár/službu už môže úrad odovzdať do realizácie. A tu mi každý programátor pritaká, keď poviem, že je radosť robiť niečo, čo má jasné zadanie a nemení sa každý deň :-D Taká práca je časovo menej náročná a keďže čas sú peniaze, tak aj cena by mala byť v konečnom dôsledku prijatelnejšia.

Výsledkom by mal byť pozitívne naladený a spokojnejší občan

  • Vie, že je na “štátnej úradnej stránke”, lebo všetky budú časom vyzerať podobne.
  • Ľahšie chápe štruktúru formulárov bez ohľadu na to, čo vybavuje. Vie, čo sa od neho očakáva, pretože sa s podobnou štruktúrou a logikou formulárov stretáva všade.
  • Odstránené základné UX chyby ho nebudú viac znepokojovať.


Pani Jozefína, 80 rokov. Absolvovala používateľské testovanie v našom UX labe v ui42

Zdrojový kód zadarmo

Na GIT Hube nájdu realizátori vždy aktuálne zdroje. Je to ako živý organizmus, ktorý sa bude neustále vyvíjať ďalej. Už teraz je jasné, že veľa developerov je ochotných na tomto projekte participovať.

Automatická responzivita zadarmo

So zdrojovým kódom developeri automaticky získavajú responzivitu svojho riešenia. Použitý špecifický 4-stĺpcový layout je uspôsobený tak, aby sa všetok obsah dobre zobrazoval na všetkých malých mobilných zariadeniach rovnako dobre ako aj na desktope.

Pozn.:

Jednotný dizajn manuál elektronických služieb Slovenskej republiky bol vytvorený v rámci SUXA (Slovenská user experience asociácia) a v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zdrojové kódy nájdete na Git Hube https://github.com/id-sk.

Viac článkov aj téme k ID-SK nájdete pod blog tagom ID-SK.

V prípade záujmu o kvalitné grafické, resp. UX služby nás neváhajte kontaktovať. Radi vám poradíme. 

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.