Webová Analytika

Webová analytika posúva Váš business vpred. Vedieť prečítať dáta, rozumieť im, správne ich interpretovať, správne nasadiť vhodné nástroje - to sú úlohy webovej analytiky, v ktorej sme my v uičku doma. Vieme klienta vyškoliť a odporučiť mu najefektívnejšie riešenie. V našich radoch máme Google trénera - odborníka na analytiku.

Prileťte si pre väčšie zisky

Spoznajte svojho používateľa. Zistite ako sa správa, kam kliká a čo ho najviac zaujíma. Ponúknite mu to, čo naozaj chce.

Viac o službe

Meranie návštevnosti s Google Analytics a analýza návštevnosti

Google Analytics je bezplatná služba, ktorá vám pomôže zistiť ako návštevníci používajú váš web. Využite možnosti tejto služby a získajte jedinečné informácie o vašej stránke. Meranie návštevnosti , analýza návštevníkov, zdroje a kľúčové slová návštevnosti sú však len vrcholom ľadovca ponuky Google Analytics.

Google Analytics screenshot

Vďaka sledovaniu správania návštevníkov získate aj cenné informácie o tom, ako zlepšiť svojú webovú aplikáciu alebo e-shop, ako zefektívniť svoje reklamné kampane online, ale aj offline inzerciu. Google Analytics je vhodný pre všetky weby bez ohľadu na ich technické riešenie. Poskytuje hlavne veľa zrozumiteľných prehľadov s cennými informáciami pre pracovníkov zodpovedných za manažment webu.

Enhanced Ecommerce v Universal Analytics

S príchodom Enhanced Ecommerce do Universal Analytics máte viac možností pre analýzu výkonnosti vášho eshopu. Centrálnym konceptom v tejto analýze je produkt - jeho popularita, pozícia na webe, miera pridávania do košíka, miera vyberania z košíka, atď. Zavedenie enhanced ecommerce na váš eshop vám tiež umožní analyzovať cesty návštevníkov po vašom webe a odhaliť, aké ich kroky vedú najčastejšie ku konverziám. Pomôžu vám zistiť úspešnosť vášho produktového portfólia, prípadne ktoré produktové kategórie sú najdôležitejšie z pohľadu konverzií. Okrem toho môžete nazbierané dáta využiť na vylepšenie vašich interných promotions, napríklad aj na zistenie, ktoré zľavové kupóny najviac prispievajú k obratom. Všetky tieto dáta sa dajú použiť aj na vytvorenie remarketingových publík pre presnejšie cielenie jednotlivých kampaní.

Product Performance

Product Performance report vám umožňuje zistiť výkonnosť vášho produktového portfólia. Podľa veľkosti vášho eshopu sa môžete zamerať na sledovanie jednotlivých produktov, alebo produktových kategórií, prípadne značiek, ktoré máte v sortimente. Pomocou nazbieraných dát získate odpovede na nasledujúce otázky:

 • Ktoré produkty/produktové kategórie konvertujú najviac?
 • Ktoré produkty sú často odoberané z košíka? Ktoré produkty sú často vkladané do košíka, ale málo ľudí si ich skutočne aj kúpi?
 • Využitie segmentov - Aké typy produktov sú kupované iPhone vs Android používateľmi/novými vs vracajúcimi sa zákazníkmi?
 • Prepojenie s inými dimenziami:
  • Aké kampane predávajú najviac svetrov?
  • Aké značky sú najviac predávané cez PPC?
  • Náš posledný newsletter generoval 20 transakcií. Koľko product detail views bolo uskutočnených  zásluhou tohto newslettra?

Všetky získané dáta sa dajú ďalej využiť na optimalizáciu vašej ponuky za účelom zvýšenia konverzií a obratu. Taktiež sa dajú skombinovať s ďalšími dátami, ku ktorým máte prístup. Napríklad by sa dal porovnať obrat z predaja produktu s jeho priemerným recenzným skóre za účelom zistenia, aký vplyv majú recenzie na predaj produktu. Do Universal Analytics sa okrem toho dajú dáta aj importovať, napríklad ziskovosť, farby produktu, atď.

Product list performance

Sledovanie product list performance vám umožní zistiť výkonnosť jednotlivých častí vašej webstránky (produktových listov). Pod týmito časťami rozumieme napríklad odporúčané/príbuzné produkty, najpredávanejšie/najviac prezerané produkty, stránky z interného vyhľadávania, akciové produkty, atď. Možnosti sú neobmedzené a je len na vás, ktoré produktové listy chcete sledovať. Porovnanie jednotlivých častí webstránky vám umožní nájsť čo najoptimálnejšie miesto pre produkty, ktoré chcete promovať, prípadne predať. Analýza získaných dát vám prezradí nielen to, ktoré miesta na webstránke najviac prispievajú k predaju produktov, ale aj to, na ktorú pozíciu je najvhodnejšie umiestniť produkt, ktorý chcete čo najrýchlejšie predať. Upozorní vás tiež napríklad na to, či má zmysel mať na webstránke časť pre príbuzné i pre odporúčané produkty zároveň.

Marketingové Reporty

Reporty v časti Marketing vám umožňujú sledovať úspešnosť vášho marketingu vo forme promo bannerov na webstránke, zľavových kupónov, prípadne affiliate kódov. Môžete merať počet zobrazení, kliky, mieru preklikovosti (CTR) a pozíciu/poradie banneru. Dané reporty vám potom umožnia získať odpovede na otázky ako:

 • Ktorý banner má najvyššiu mieru preklikovosti?
 • Aký vplyv má umiestnenie/dizajn obrázku na mieru preklikovosti?
 • Ktoré zľavové kupóny sa najviac používajú?
 • Ktoré kupóny prinášajú najviac prijímov?
 • Ktorý affiliate partner je pre mňa najefektívnejší?

Remarketing - návrh publík

Dáta nazbierané za pomoci enhanced ecommerce sa dajú použiť pri vytváraní rôznych segmentov z používateľov založených na:

 • nákupnom správaní,
 • opustení košíka,
 • predtým nakúpených produktoch/produktových kategóriách

Tieto segmenty sa môžu potom použiť na vytvorenie remarketingových publík, napríklad:

 • remarketing zásob na sklade návštevníkom, ktorí predtým nakúpili podobné produkty;
 • remarketing často hľadaných produktov s nízkym buy-to-detail rate pomocou zasielania zľavových kupónov návštevníkom, ktorí si dané produkty vložili do košíka, ale nákup neurobili;
 • cielenie súčasných promotions na návštevníkov, ktorí vyhovujú požadovaným kritériám (napr. už kúpili podobný/doplnkový produkt).

Veľkou výhodou je možnosť spojiť implementáciu enhanced ecommerce s nastavením dynamického remarketingu priamo prostredníctvom Universal Analytics.

Related Products

Google/Universal Analytics je schopný vytvoriť zoznam príbuzných produktov na základe toho, čo ľudia nakupujú. Aby zoznam takýchto produktov mohol byť vytvorený, je potrebné dosiahnuť minimálny počet transakcií. Po 30 dňoch od umožnenia tejto funkcie si cez Core reporting API môžete vygenerovať zoznam súvisiacich produktov. Tie potom môžete použiť na zefektívnenie odporúčaných produktov na vašej webstránke, prípadne na vylepšenie vašich emailových kampaní.

Piwik

Open-source meranie vhodné napríklad aj pre internet-banking a všetky projekty, pri ktorých musíte mať aj analytické dáta na svojich servroch.

Viac informácií:

Piwik