World Usability Day

Čo to znamená

World usability day je svetový deň použiteľnosti, ktorý sa už od roku 2005 koná v jeden deň po celom svete.

Viac info

World Usability Day (Svetový deň použiteľnosti, alebo len skratka „WUD“)

Svetový deň použiteľnosti založila Asociácia profesionálov v oblasti použiteľnosti (teraz Asociácia profesionálov v oblasti užívateľskej skúsenosti). Koná sa každoročne na podporu a vzdelávanie v oblasti použiteľnosti, dizajnu zameraného na človeka a zodpovednosti každého používateľa za požiadavky na lepšie fungujúce veci. Každý rok má tento deň inú tému.

Svetový deň použiteľnosti začal ako myšlienka, ktorá vznikla z diskusie na jeseň roku 2004 medzi dvoma členmi predstavenstva UPA, Elizabeth Rosenzweig a Nigelom Bevanom. Spolupracovali s predstavenstvom UPA na iniciácii Svetového dňa použiteľnosti a počas rokov ho Elizabeth Rosenzweig udržiavala v chode.

"Svetový deň použiteľnosti bol založený s cieľom zamerať ľudí na problémy a následné riešenia súvisiace s použiteľnosťou. Chceme zvýšiť povedomie ľudí o tom, ako veľmi tieto problémy ovplyvňujú nás všetkých. Ak dokážeme prinútiť tisíce ľudí na planéte, aby sa jeden deň zamerali na jednu vec, môžeme dosiahnuť niečo veľké. Stačí jeden deň na to, aby sa zmenil niečí pohľad na vec alebo zapálil oheň, ktorý môže horieť roky." - Elizabeth Rosenzweig

Do dnes sa do WUD zapojilo viac ako 140 krajín, zahŕňajúcich viac ako 250 000 jednotlivcov a profesionálov a ovplyvňujúcich ich miestne komunity. WUD otvoril pole UX a použiteľnosti na miestach, kde pred týmto podujatím neexistovalo, ako napríklad vo východnej Európe (vrátane Poľska, Ukrajiny, Ruska a Turecka). Svetový deň použiteľnosti je v súčasnosti organizovaný iniciatívou World Usability Initiative. Organizátori WUD spolupracovali s renomovanými profesionálnymi asociáciami ako SIGCHI, HCII, PLAIN a IFIP.

Spoločne založili World Usability Initiative (WUI), zameranú globálnu organizáciu. Ako jednotná, venovaná entita, WUI úzko spolupracuje s Organizáciou Spojených národov, najmä v súvislosti s ľudskými faktormi integrálnymi pre 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Každý rok je Svetový deň použiteľnosti postavený na téme, ktorá je relevantná pre stav dizajnu a technológie.

Na Slovensku organizuje podujatie pre globálny WUD SUXA (Slovenská asociácia užívateľskej skúsenosti), pričom prvý Svetový deň použiteľnosti na Slovensku rozbehol Martin Krupa, spoluzakladateľ ui42 a SUXA.

WUD 2024 - Dizajn pre lepší svet

Sme radi, že aj tento rok bude ui42 nadšeným generálnym partnerom WUD na Slovensku!

WUD 2023 - Spolupráca a kooperácia

V roku 2023 sa celá UX komunita zamerala na tému Spolupráca a kooperácia. Pre ui42 vystúpila Barbora Blahušiaková

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.