Revenue

Čo to znamená

Revenue označuje príjem alebo výnos, ktorý je získaný z predaja produktov alebo poskytovania služieb.

Viac info

Revenue sa používa na meranie úspešnosti a ziskovosti spoločnosti. Výnosy sú jedným z najdôležitejších ukazovateľov finančného zdravia spoločnosti, pretože zobrazujú, koľko peňazí spoločnosť zarobila v danom období. Pri hodnotení úspešnosti spoločnosti sa často porovnáva revenue s nákladmi a zdrojmi, aby sa určila ziskovosť a finančná stabilitu.