PR článok

Čo to znamená

PR článok je textový záznam, ktorý je vytvorený a distribuovaný s cieľom propagovať určitú osobu, organizáciu alebo produkt. Článok je zvyčajne napísaný v novinárskom štýle a publikovaný v médiách, ako sú noviny, časopisy, webové stránky alebo sociálne médiá.

Viac info

Hlavné znaky PR článku:

  • Je napísaný v novinárskom štýle. To znamená, že je jasný, stručný a objektívny.
  • Je založený na faktoch. PR článok by mal obsahovať pravdivé informácie o danej osobe, organizácii alebo produkte.
  • Je propagatívny. PR článok má za cieľ zvýšiť povedomie o danej osobe, organizácii alebo produkte.

PR články môžu byť účinnou stratégiou public relations. Ak sú dobre napísané a publikované v správnych médiách, môžu pomôcť spoločnostiam a organizáciám dosiahnuť svoje komunikačné ciele.

PR články môžu byť napísané internými alebo externými PR odborníkmi. Interní PR odborníci majú zvyčajne hlboké znalosti o spoločnosti alebo organizácii, ktorá ich zamestnáva. Externí PR odborníci môžu mať širšie skúsenosti s písaním PR článkov a s publikovaním v médiách.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.