Použiteľný dizajn

Čo to znamená

Použiteľný dizajn je koncept, ktorý sa zaoberá tým, ako zjednodušiť používanie produktov, webových stránok a aplikácií tak, aby boli čo najjednoduchšie pre používateľov.

Viac info

Tento koncept sa snaží vytvoriť produkty, ktoré sú intuitívne, jednoduché a príjemné na používanie, a zároveň sú plne funkčné a vyhovujú potrebám používateľov. Ide o interdisciplinárne umenie a vedu, ktoré využíva princípy psychológie, ergonomie, užívateľského rozhrania a estetiky na vývoj produktov, ktoré sú pre používateľov príjemné a jednoduché na použitie.