PNG

Čo to znamená

PNG je skratka pre Portable Network Graphics a označuje formát súboru pre digitálne obrázky.

Viac info

Formát PNG používa bezstratovú kompresiu, čo znamená, že pri ukladaní súboru sa neodstraňuje žiadna informácia a detaily obrázku zostávajú nedotknuté. Tento formát sa používa najmä na ukladanie obrázkov s transparentným pozadím a na vytváranie obrázkových ikon pre webové stránky. PNG formát umožňuje ukladať obrázky s vysokou kvalitou, pričom veľkosť súboru zostáva relatívne malá. V porovnaní s formátom JPEG sa PNG zvyčajne používa pre obrázky, ktoré obsahujú text alebo majú ostré hrany, pretože JPEG kompresia môže spôsobiť nežiaduce artefakty alebo rozmazanie týchto detailov.