Miera preklikovosti

Čo to znamená

Miera preklikovosti, tiež známa ako CTR (click-through rate) je ukazovateľ, ktorý meria, ako často sú používatelia klikajúci na reklamy, odkazy alebo iné formy inzerátov. Miera preklikovosti sa vypočíta ako pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamy

Viac info

Miera preklikovosti je dôležitým ukazovateľom úspešnosti reklamy, pretože ukazuje, ako zaujímavá je pre používateľov a ako dobre pracuje na vytváranie engagementu. Vysoká miera preklikovosti znamená, že reklama vyvoláva záujem u používateľov a že sú natoľko zaujatí, že kliknú na reklamu. Nízka miera preklikovosti na druhej strane znamená, že reklama nie je pre používateľov dostatočne atraktívna alebo relevantná a že by sa mohlo vyžadovať vylepšenie reklamy. Miera preklikovosti sa používa nielen pri online reklame, ale aj pri iných typoch marketingu, ako je napríklad email marketing, direct mail a ďalšie. Je to dôležité mierilo úspešnosti pre reklamné kampane a umožňuje im prispôsobiť svoju stratégiu tak, aby dosiahli lepšie výsledky.