Miera preklikovosti

Čo to znamená

Miera preklikovosti, tiež známa ako CTR (click-through rate) je ukazovateľ, ktorý meria, ako často sú používatelia klikajúci na reklamy, odkazy alebo iné formy inzerátov. Miera preklikovosti sa vypočíta ako pomer počtu kliknutí k počtu zobrazení reklamy

Viac info

Miera preklikovosti je dôležitým ukazovateľom úspešnosti reklamy, pretože ukazuje, ako zaujímavá je pre používateľov a ako dobre pracuje na vytváranie engagementu. Vysoká miera preklikovosti znamená, že reklama vyvoláva záujem u používateľov a že sú natoľko zaujatí, že kliknú na reklamu. Nízka miera preklikovosti na druhej strane znamená, že reklama nie je pre používateľov dostatočne atraktívna alebo relevantná a že by sa mohlo vyžadovať vylepšenie reklamy. Miera preklikovosti sa používa nielen pri online reklame, ale aj pri iných typoch marketingu, ako je napríklad email marketing, direct mail a ďalšie. Je to dôležité mierilo úspešnosti pre reklamné kampane a umožňuje im prispôsobiť svoju stratégiu tak, aby dosiahli lepšie výsledky.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.