Meta description

Čo to znamená

Meta description, v preklade meta popis, je krátky popis obsahu webovej stránky, ktorý sa zobrazuje v náhľade výsledkov vyhľadávania. Meta popis by mal jasne a stručne popísať obsah webovej stránky a zaujať pozornosť používateľa tak, aby si vybral práve túto stránku z výsledkov vyhľadávania.

Viac info

Správny meta popis môže pomôcť zvýšiť mieru kliknutí na webovú stránku a zlepšiť SEO, teda pozíciu stránky v organických výsledkoch vyhľadávania. Jeho dĺžka by mala byť maximálne 155 znakov a obsahovať relevantné kľúčové slová, ktoré sa používajú v obsahu webovej stránky. Je dôležité vytvoriť unikátny meta popis pre každú stránku a vyhnúť sa používaniu rovnakého popisu pre viacero stránok. Kvalitný popis môže zvýšiť dôveryhodnosť a atraktívnosť webovej stránky pre používateľov a zlepšiť ich zážitok z vyhľadávania.