Logo

Čo to znamená

Logo predstavuje grafický symbol, ktorý slúži na identifikáciu značky alebo firmy. Logo môže byť kombináciou textu a obrazového prvku, alebo môže byť založené čisto na textovom zápise.

Viac info

Cieľom loga je urobiť značku rozpoznateľnou a zapamätateľnou pre zákazníkov a tým vytvoriť jedinečnú identitu pre danú firmu alebo produkt. Vytváranie loga vyžaduje veľkú pozornosť k detailom a špecifikáciám značky alebo firmy. Farby, typografia a obrazové prvky sa vyberajú na základe toho, čo najlepšie reprezentuje hodnoty a ciele firmy alebo produktu. Logo musí byť jednoduché, prehľadné a ľahko zapamätateľné. Dobre navrhnuté logo môže pomôcť zvýšiť povedomie o značke a vytvoriť pozitívnu asociáciu. Logá sa často menia v závislosti od trendov a vývoja značky alebo produktu, aby si udržali si záujem zákazníkov.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.