Logo

Čo to znamená

Logo predstavuje grafický symbol, ktorý slúži na identifikáciu značky alebo firmy. Logo môže byť kombináciou textu a obrazového prvku, alebo môže byť založené čisto na textovom zápise.

Viac info

Cieľom loga je urobiť značku rozpoznateľnou a zapamätateľnou pre zákazníkov a tým vytvoriť jedinečnú identitu pre danú firmu alebo produkt. Vytváranie loga vyžaduje veľkú pozornosť k detailom a špecifikáciám značky alebo firmy. Farby, typografia a obrazové prvky sa vyberajú na základe toho, čo najlepšie reprezentuje hodnoty a ciele firmy alebo produktu. Logo musí byť jednoduché, prehľadné a ľahko zapamätateľné. Dobre navrhnuté logo môže pomôcť zvýšiť povedomie o značke a vytvoriť pozitívnu asociáciu. Logá sa často menia v závislosti od trendov a vývoja značky alebo produktu, aby si udržali si záujem zákazníkov.