Lead

Čo to znamená

V slovenčine sa lead prekladá ako záujemca alebo potenciálny zákazník.

Viac info

V marketingu sa tento termín používa na označenie osoby, ktorá prejavila záujem o produkt alebo službu a je potenciálnym zákazníkom. Lead generovaný v rámci marketingu môže byť potom ďalej využitý pre cielený marketingový alebo predajný útok.