Lead

Čo to znamená

V slovenčine sa lead prekladá ako záujemca alebo potenciálny zákazník.

Viac info

V marketingu sa tento termín používa na označenie osoby, ktorá prejavila záujem o produkt alebo službu a je potenciálnym zákazníkom. Lead generovaný v rámci marketingu môže byť potom ďalej využitý pre cielený marketingový alebo predajný útok.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.