KPI

Čo to znamená

KPI je skratka pre Key Performance Indicators, čo sú kľúčové ukazovatele výkonnosti. Sú merateľné ukazovatele, ktoré používame na sledovanie a hodnotenie úspešnosti a výkonnosti organizácie, produktu, služby alebo procesu.

Viac info

Príklady KPI môžu zahŕňať počet predaných jednotiek, miera návratnosti investícií, miera konverzie, miera udržania zákazníkov a mnoho ďalších. KPI sú dôležitými nástrojmi pre riadenie a optimalizáciu podnikových procesov a môžu byť použité na identifikáciu oblastí, ktoré vyžadujú zlepšenie. Sledovanie a analýza KPI môže tiež pomôcť pri stanovení budúcich cieľov a stratégií na dosiahnutie týchto cieľov.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.