IP adresa

Čo to znamená

IP adresa je unikátny identifikátor pridelený každému zariadeniu, ktoré je pripojené k internetu. IP adresa sa skladá z číselnej sady, ktorá je priradená k jedinečnému zariadeniu a umožňuje jeho identifikáciu a komunikáciu s ostatnými zariadeniami na internete. IP adresa sa používa na smerovanie dátových paketov medzi zariadeniami na internete. Ak chcete navštíviť webovú stránku, vaše zariadenie pošle požiadavku na server, kde je táto stránka uložená. Požiadavka obsahuje vašu IP adresu, aby server vedel, kam poslať odpoveď.

Viac info

IP adresa je dôležitou súčasťou internetovej komunikácie, pretože umožňuje identifikovať každé zariadenie pripojené k internetu. IP adresa môže byť verejná alebo súkromná. Verejná IP adresa umožňuje zariadeniu pripojenému k internetu poskytovať verejne prístupné služby, ako sú napríklad webové stránky, e-mailové servery a iné. Keď niekto pošle požiadavku na tieto služby, server musí vedieť, kam má poslať odpoveď. IP adresa sa použije na identifikáciu zariadenia, ktoré žiada o službu, a na nájdenie cesty, ako poslať odpoveď späť na toto zariadenie. Súkromné IP adresy sa používajú vo vnútri siete a pomáhajú smerovať dátové pakety medzi zariadeniami v sieti. Každé zariadenie v sieti má svoju vlastnú súkromnú IP adresu a zariadenia v sieti môžu komunikovať medzi sebou pomocou týchto adries. Súkromné IP adresy sa používajú na zabezpečenie súkromia a bezpečnosti siete, pretože tieto adresy nie sú prístupné z internetu a môžu byť použité iba v rámci siete.