HTML

Čo to znamená

HTML je skratka pre HyperText Markup Language, čo je štandardný jazyk pre tvorbu webových stránok.

Viac info

HTML sa používa na štruktúrovanie a formátovanie obsahu na webovej stránke, ako sú text, obrázky, videá a odkazy. HTML značky sú použité na označenie ako má obsah na webovej stránke vyzerať a ako má byť prezentovaný používateľom.