Hoax

Čo to znamená

Hoax je výraz, ktorý označuje nepravdivé, klamlivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré sa šíria prostredníctvom rôznych médií a najmä internetu.

Viac info

Cieľom hoaxu je často podviesť ľudí a zasiahnuť do verejného mienenia, napríklad prostredníctvom dezinformácií, falošných správ alebo konšpiračných teórií. Hoaxy sa často šíria prostredníctvom sociálnych médií, e-mailov alebo falošných novinových portálov. Väčšinou sú vytvorené s cieľom šíriť strach, nenávisť alebo rozdeliť sociálne skupiny, môžu byť motivované aj finančnými záujmami. Je dôležité byť opatrný pri šírení informácií a skontrolovať ich pravdivosť, najmä v prípade, že sa zdajú neobvyklé alebo kontroverzné. Existuje mnoho nástrojov a zdrojov, ktoré môžu pomôcť overiť pravdivosť informácií a zabrániť šíreniu hoaxov.