Hacker

Čo to znamená

Hacker je osoba, ktorá ovláda počítače na tak vysokej úrovni, že dokáže upravovať ich fungovanie. 

Hackeri môžu byť etickí alebo kriminálni. Etickí hackeri používajú svoje schopnosti na zlepšenie bezpečnosti počítačových systémov. Kriminálni hackeri používajú svoje schopnosti na škodlivé účely, napríklad na krádež dát alebo útoky na počítačové systémy.

Viac info

Hackeri sa delia do rôznych kategórií

Hackerov možno rozdeliť do mnohých kategórií, v závislosti od ich motívov, cieľov alebo odborných znalostí. Medzi najbežnejšie kategórie hackerov patria:

White hat hackeri 

sú hackeri, ktorí používajú svoje schopnosti na zlepšenie bezpečnosti počítačových systémov. Etickí hackeri často pracujú pre spoločnosti alebo organizácie, ktoré ich zamestnávajú na nájdenie a opravu bezpečnostných zraniteľností.

Black hat hackeri 

sú hackeri, ktorí používajú svoje schopnosti na škodlivé účely, napríklad na krádež dát, útoky na počítačové systémy alebo šírenie škodlivého softvéru.

Grey hat hackeri 

sú hackeri, ktorí sa pohybujú medzi bielou a čiernou časťou hackerstva. Môžu nelegálne testovať zraniteľnosti systémov, ale často to robia so súhlasom alebo na informačné účely.

Hacktivisti 

sú hackeri, ktorí využívajú svoje schopnosti na podporu politických alebo sociálnych cieľov. Môžu organizovať kybernetické protesty alebo zverejňovať dôležité informácie na verejnosti.

Script kiddies 

sú osoby bez hlbokých technických znalostí, ktoré však používajú dostupné nástroje a skripty na vykonávanie jednoduchých útokov.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.