Google maps

Čo to znamená

Google Maps je webová mapa a navigačná služba poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá umožňuje používateľom nájsť adresy, miesta, plánovať trasy a zobrazovať mapy v rôznych formátoch (napr. satelitné, terénne, alebo hybridné). 

Viac info

Služba je dostupná na rôznych platformách, vrátane webových prehliadačov a mobilných aplikácií pre systémy Android a iOS. Okrem bežných máp poskytuje aj dopravné informácie v reálnom čase, informácie o verejnej doprave, možnosť prehliadky miest prostredníctvom Street View, a umožňuje používateľom hodnotiť a recenzovať rôzne miesta.

Odkiaľ má Google Maps dáta?

Google Maps zhromažďuje svoje dáta z rôznych zdrojov, ktoré zahŕňajú:

 1. Satelitné snímky: Google používa satelitné snímky od rôznych poskytovateľov na vytvorenie základnej vrstvy svojich máp.

 2. Letecké snímky: Okrem satelitných snímok Google tiež používa letecké snímky, ktoré sú často podrobnejšie a presnejšie pre určité oblasti.

 3. Užívateľské dáta: Google Maps využíva aj dáta od používateľov, ktorí môžu pridať miesta, hodnotenia, fotografie a recenzie. Používatelia môžu tiež prispieť opravami a aktualizáciami máp prostredníctvom programu Local Guides.

 4. Street View: Google Maps obsahuje panoramatické fotografie miest a ulíc získané pomocou špeciálnych vozidiel vybavených kamerami, ktoré jazdia po cestách a snímajú okolie.

 5. Verejné a súkromné dáta: Google integruje dáta z rôznych verejných a súkromných zdrojov, ako sú mapové a geografické úrady, dopravné agentúry, miestne samosprávy a komerčné poskytovateľov údajov.

 6. Senzory a zariadenia: Informácie o dopravnej situácii v reálnom čase Google zbiera prostredníctvom anonymizovaných údajov zo zariadení s aktivovanými službami polohy, ako sú smartfóny používateľov, ktorí majú povolené zdieľanie polohy.

 7. API a integrácie: Google Maps tiež získava dáta prostredníctvom API a integrácií s ďalšími službami, ktoré poskytujú špecifické informácie, ako napríklad ceny pohonných hmôt, údaje o parkovaní a iné relevantné informácie.

Tieto rozmanité zdroje dát umožňujú Google Maps poskytovať presné a aktuálne informácie, ktoré sú pre používateľov veľmi užitočné na navigáciu a plánovanie ciest.

Dá sa Google maps používať ako navigácia?

Google Maps sa dá používať ako navigácia v telefóne. Google Maps ponúka komplexnú navigačnú službu, ktorá poskytuje krok za krokom pokyny pre peších, motoristov, cyklistov aj užívateľov verejnej dopravy. Tu je niekoľko kľúčových funkcií, ktoré Google Maps ponúka pri použití ako navigácia v telefóne:

 1. Navigácia v reálnom čase: Google Maps poskytuje aktuálne informácie o trase, vrátane dopravných podmienok, meškaní, obchádzok a nehôd. Tieto informácie sú aktualizované v reálnom čase na základe údajov od používateľov a iných zdrojov.

 2. Hlasová navigácia: Aplikácia ponúka hlasové pokyny, čo umožňuje vodičom sústrediť sa na cestu bez nutnosti sledovať obrazovku.

 3. Alternatívne trasy: Google Maps automaticky ponúka alternatívne trasy, ak zistí dopravné problémy alebo ak sú k dispozícii rýchlejšie cesty.

 4. Režimy pre rôzne spôsoby dopravy: Google Maps podporuje navigáciu pre autá, verejnú dopravu, peších aj cyklistov. Každý režim poskytuje špecifické pokyny prispôsobené danému spôsobu dopravy.

 5. Offline mapy: Používatelia si môžu stiahnuť mapy konkrétnych oblastí a používať ich offline, čo je užitočné v oblastiach so slabým pripojením na internet.

 6. Street View a podrobné mapy: Street View umožňuje používateľom vidieť reálne snímky ulíc, čo pomáha pri orientácii. Podrobné mapy zobrazujú dôležité body záujmu, ako sú reštaurácie, čerpacie stanice a obchody.

Ako používať Google Maps ako navigáciu:

 1. Otvorenie aplikácie: Otvorte aplikáciu Google Maps na vašom smartfóne.
 2. Vyhľadanie cieľa: Zadajte adresu alebo názov miesta, kam chcete ísť.
 3. Výber trasy: Kliknite na tlačidlo "Trasy" a vyberte spôsob dopravy (auto, verejná doprava, pešo, bicykel).
 4. Začiatok navigácie: Kliknite na tlačidlo "Štart" pre začatie navigácie. Aplikácia začne poskytovať pokyny krok za krokom.

Aký je rozdiel medzi Google maps a aplikáciou Waze?

Google Maps a Waze sú dve navigačné aplikácie vlastnené spoločnosťou Google, ale majú rôzne zamerania a funkcie, ktoré ich odlišujú. 

Vzťah medzi Google Maps a Waze:

 1. Vlastníctvo: Spoločnosť Google kúpila aplikáciu Waze v roku 2013. Napriek tomu, že sú obe aplikácie vo vlastníctve Google, sú naďalej prevádzkované ako samostatné služby s rôznymi tímami a zameraním.

 2. Zdieľanie dát: Obe aplikácie zdieľajú určité informácie medzi sebou. Napríklad Google Maps využíva dáta o premávke od Waze na zlepšenie svojich dopravných informácií. Na druhej strane, Waze môže využívať niektoré geografické a mapové dáta od Google Maps na zlepšenie svojich máp a navigácie.

Rozdiely medzi Google Maps a Waze:

 1. Cieľová skupina a použitie:

  • Google Maps: Je univerzálnejšia a ponúka široké spektrum funkcií vrátane navigácie pre autá, verejnú dopravu, peších a cyklistov. Je určená pre každodenné použitie, plánovanie trás, objavovanie miest a zdieľanie lokalít.
  • Waze: Je zameraná najmä na vodičov, ktorí chcú rýchlo a efektívne navigovať cez dopravu. Aplikácia sa sústredí na poskytovanie informácií v reálnom čase o dopravných situáciách, nehodách, polícii a iných cestných podmienkach na základe hlásení od používateľov.
 2. Komunitný prístup:

  • Google Maps: Využíva dáta z rôznych zdrojov, vrátane satelitných snímok, verejných a súkromných dát, a užívateľských príspevkov. Recenzie, fotografie a hodnotenia prispievajú používatelia, ale dopravné informácie sú primárne automatizované.
  • Waze: Silno sa spolieha na komunitné hlásenia. Používatelia môžu hlásiť dopravné nehody, uzávierky ciest, policajné kontroly a ďalšie udalosti, ktoré sú potom okamžite zdieľané s ostatnými používateľmi aplikácie.
 3. Navigácia a funkcie:

  • Google Maps: Poskytuje podrobné mapy, navigáciu krok za krokom, informácie o miestnych podnikoch, recenzie, fotky, a podporuje aj offline mapy.
  • Waze: Ponúka rýchlu a flexibilnú navigáciu s dôrazom na vyhýbanie sa dopravným problémom v reálnom čase. Obsahuje funkcie ako hlásenia o radaroch, lacných cenách pohonných hmôt a možnosti prispôsobenia vzhľadu a zvukov aplikácie.

Zdroje:

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.